Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Tillbaka

Ny handbok för likabehandling

null

Lagstiftningen kring diskriminering i arbetslivet är omfattande. Men vad räknas egentligen som diskriminering, och vad har arbetsgivaren för skyldigheter? Det försöker Industrirådet reda ut i en ny handbok.

Det ställs höga krav på arbetsgivare att känna till innehållet i diskrimineringslagen, och att aktivt motverka och förebygga missförhållanden. Men regelverket är omfattande och tolkningar kan vara svåra att göra.

Industrirådet har därför tagit fram en handbok för likabehandling. Förutom en tydlig genomgång av lagen återges fiktiva fall på situationer som kan uppstå i arbetslivet och kommentarer till hur dessa bör hanteras. Ett par goda exempel på hur företag arbetar med likabehandling ingår också, liksom några rättsfallsreferat från Arbetsdomstolen.

Innehållet i boken utgår från förhållanden i den privata sektorn, och är anpassat till de förutsättningar som råder i svensk industri. Men tipsen är användbara även för andra branscher som till samhällsbyggnadssektorn.

Ladda ner handboken

 


Så ska diskriminering förebyggas

Den 1 januari 2017 skärptes kraven på arbetsgivarna att arbeta aktivt för att motverka diskriminering. Arbetet ska ske fortlöpande och dokumenteras noga. Arbetsgivaren ska:

1. Undersöka om det finns risk för diskriminering.
2. Analysera orsakerna till upptäckta risker.
3. Vidta förebyggande åtgärder.
4. Följa upp och utvärdera arbetet.

Områden som ska undersökas är: arbetsförhållanden, lön och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Arbetsgivaren ska även undersöka om det förekommer trakasserier, eller risker för trakasserier. Arbetsgivaren kan exempelvis fundera på följande frågor:

–Finns det risk för att ett språkbruk eller en jargong som kränker arbetstagare?
–Förekommer det förlöjliganden av några kategorier av arbetstagare?
–Finns det risk för beteenden av sexuell natur?
–Finns det ett öppet klimat för att påtala kränkningar utan repressalier?

Källa: ”Handbok för likabehandling”, Industrirådet.