Policys

Miljöpolicy för Svensk Byggtjänst

Svensk Byggtjänst verkar för en hållbar byggprocess i världsklass. Vi arbetar med hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna, ekonomisk, ekologisk och social utveckling.

Ekonomisk hållbar utveckling: Skapar förutsättningar för en effektiv byggprocess genom bland annat AMA, CoClass och Byggkatalogen.

Ekologisk hållbar utveckling: Bevakar och sprider kunskap om ekologi genom bland annat Omvärldsbevakning, Renoveringsinfo, Litteratur och Event och Möten.

Social hållbar utveckling: Bidrar till en social utveckling genom att bevaka och sprida kunskap om arbete som görs i branschen genom Omvärldsbevakning. Till det arrangerar vi konferenser och seminarier.

För Svensk Byggtjänst innebär miljöpolicyn att:

• Vi arbetar för att öka insikten om bygg- och fastighetsbranschens miljöpåverkan.

• Vi beaktar miljöeffekten när vi utvecklar våra produkter och tjänster.

• Vi väger in miljöpåverkan vid upphandling/inköp.

• Vi alla försöker minska vår miljöpåverkan i vårt dagliga arbete.

Kvalitetspolicy för Svensk Byggtjänst

Svensk Byggtjänst verkar för en hållbar byggprocess i världsklass. Vi säljer information och kunskap samt utvecklar verktyg och mötesplatser som skapar effektivitet och lönsamhet i Byggsverige.

För Svensk Byggtjänst innebär kvalitetspolicyn att:

• Vi utvecklar våra produkter och tjänster i nära samarbete med kunden utifrån kundens behov.

• Vi försäkrar oss om att våra produkter och tjänster har tydliga mervärden för kunden.

• Våra produkter och tjänster alltid är användbara och prioriterade verktyg i kundens verksamhet.