Sponsring

Svensk Byggtjänsts sponsringspolicy bygger på att uppnå vår vision, ”en hållbar byggprocess i världsklass”. 

En annan del av vår sponsring är att den ska leda till att Svensk Byggtjänsts varumärke exponeras och uppfattas positivt i sammanhang som verkar för en hållbar samhällsutveckling.

För närvarande sponsrar vi:

Högskolor och gymnasieskolor

I samarbete med universitet och högskolor erbjuder Svensk Byggtjänst ett utbildningspaket som består av flera delar. Paketet tillhandahålls kostnadsfritt och innehåller intressanta funktioner för både studenter och lärare.

Isabellestipendiet

Svensk Byggtjänst sponsrar utmärkelsen för att lyfta kvinnor i branschen.