Samarbetspartners och sponsring

På Svensk Byggtjänst utvecklar vi produkter och tjänster i nära samarbete med våra kunder och andra intressenter. Därmed har vi under årens lopp utvecklat ett omfattande nätverk av strategiska samarbetspartners, varav ett urval presenteras här:

AEC
BASTA
BFAB - Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB
BKK - Byggandets Kontraktskommitté
BYN - Byggnadsindustrins Yrkesnämnd
Build up skills
Byggmaterialindustrierna
CAD-Q
Chalmers
Consultec
EIO - Elektriska Installatörsorganisationen
Future City
KTH - Kungliga Tekniska Högskolan
LTU - Luleå Tekniska Universitet
LTH - Lunds Tekniska Högskola
Nordbygg
Projektengagemang
SBDR – Samhällsbyggandets Dokumentråd
SIS - Svensk standard
Sunda Hus
Sveriges Byggindustrier
Sveriges Gymnasieskolor
Technia
Tidningen Byggindustrin
Uppsala Universitet

Sponsring

Svensk Byggtjänsts sponsringspolicy bygger på att uppnå vår vision, ”en hållbar byggprocess i världsklass”.