Samarbetspartners och sponsring

På Svensk Byggtjänst utvecklar vi produkter och tjänster i nära samarbete med våra kunder och andra intressenter. Därmed har vi under årens lopp utvecklat ett omfattande nätverk av strategiska samarbetspartners, varav ett urval presenteras här:

BKK - Byggandets Kontraktskommitté
BYN - Byggnadsindustrins Yrkesnämnd
Bonniers Business Media
Byggföretagen, fd Sveriges Byggindustrier
Byggmaterialindustrierna
Byggherrarna
Håll Nollan
Nordbygg
SIS - Svensk standard
Installatörsföretagen

Tidningen Byggindustrin
Etiska Rådet
IQ Samhällsbyggnad
Trafikverket

 

Sponsring

Svensk Byggtjänsts sponsringspolicy bygger på att uppnå vår vision, ”en hållbar byggprocess i världsklass”.