Styrelse och A-aktieägare

Ledamöter 

Styrelsens ordförande
Ola Månsson

Ingegerd Simonsson
IT- och Utvecklingsansvarig, NCC 

Filip Bjurström
Sektionschef Stockholm, Bravida AB

Daan Cedergren
Regionchef Stockholm, Sweco Arkitektur

Nicklas Walldan
Chef Teknik, service och utveckling, Vasakronan AB

Annelie Kouthoofd
vd, Byggmaterialindustrierna

Jonas Högset
chef Fastighet och Boende, SABO


Arbetstagarrepresentanter
Manfred Otterheim
Unionen, ordinarie

Rolf Karneman
Unionen, ordinarie

Margareta Myléus
Sveriges Ingenjörer, suppleant

Sekreterare
Annika Nelson
AB Svensk Byggtjänst


A-aktieägare i AB Svensk Byggtjänst

Brandskyddsföreningen Sverige
Byggherrarna Sverige
Byggmaterialindustrierna
Byggnads

Elektriska Installatörsorganisationen EIO 
Energi & Miljötekniska föreningen
Fastighetsägarna Stockholm
Fortifikationsverket
Företagarnas Riksorganisation AB

Golvbranschens Riksorganisation GBR
HSB Projektpartner AB
Målaremästarnas Riksförening i Sverige
Nordisk Byggdag

Riksbyggen
SABO
SKL Företag AB
Samhällsbyggarna
SparbanksAkademin

Stockholms Byggmästareförening
Stockholms Byggnadsförening
Svensk Betong
Svenska Betongföreningen 
Svenska Byggingenjörers Riksförbund SBR
Svenska Cementföreningen

Svenska Teknik och Designföretagen
Sveriges Arkitekter
Sveriges Byggindustrier BI

Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Tätskiktfabrikanters Förening
Teknikföretagen
Trä- och Möbelindustriförbundet TMF
VVS Företagen