Styrelse och A-aktieägare

Ledamöter 

Styrelsens ordförande
Ingela Lindh
Arkitekt


Ingegerd Simonsson
Regionchef Civil East, Infrastructure NCC

Per-Olof Nilsson
Teknik-,  kalkyl- och marknadschef, Bravida

Christoffer Börjesson
Chef digitalisering, Fastighetsägarna Stockholm

Daan Cedergren
Regionchef Stockholm, Sweco Arkitektur

Nicklas Walldan
Chef Teknik, service och utveckling, Vasakronan AB

Annelie Kouthoofd
vd, Byggmaterialindustrierna

Jonas Högset
chef Fastighet och Boende, Sveriges Allmännytta (tidigare SABO)


Arbetstagarrepresentanter
Manfred Otterheim
Unionen, ordinarie

Rolf Karneman
Unionen, ordinarie

Margareta Myléus
Sveriges Ingenjörer, suppleant

Sekreterare
Annika Nelson
AB Svensk Byggtjänst


A-aktieägare i AB Svensk Byggtjänst

Brandskyddsföreningen Sverige
Byggherrarna Sverige
Byggmaterialindustrierna
Byggnads

Energi & Miljötekniska föreningen
Fastighetsägarna Stockholm
Fortifikationsverket
Företagarnas Riksorganisation AB

Golvbranschens Riksorganisation GBR
HSB Projektpartner AB
Heidelberg Cement Sweden AB
Innovationsföretagen
Installatörsföretagen

Måleriföretagen i Sverige
Nordisk Byggdag
Riksbyggen
SABO

SKL Företag AB
Samhällsbyggarna
Stockholms Byggmästareförening
Stockholms Byggnadsförening

Svensk Betong
Svenska Betongföreningen 
Svenska Byggingenjörers Riksförbund SBR

Sveriges Arkitekter
Sveriges Byggindustrier BI
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Tätskiktfabrikanters Förening

Teknikföretagen
Trä- och Möbelindustriförbundet TMF