Unga Talanger – nätverket för din karriär

Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att ge unga talanger (under 30 år) tillgång till ett nätverk, tidigt i karriären.

Idén är att erbjuda den senaste kunskapen genom ett antal föreläsningar, men också en möjlighet att träffa kollegor i samma ålder för att knyta kontakter.

Ökad samverkan och förståelse för varandras roller i byggprocessen skapar effektivare och mer lönsamma sätt att bygga i framtiden. Att få med sig ett eget nätverk med personer från olika typer av företag och med olika yrkesroller tidigt i karriären ger förutsättningar för att utveckla både dig, företaget och branschen i stort.

Unga Talanger arrangeras nu för sjunde året och intresset för nätverket ökar hela tiden.

Unga Talanger startar i slutet av januari och avslutas i december. Träffarna hålls i Stockholm med omnejd. Gruppen består av cirka 20 personer som träffas vid fem olika tillfällen under året, under olika teman med speciellt inbjudna intressanta och aktuella gästföreläsare. Träffarna sker efter arbetstid och pågår cirka tre timmar. Kallelse skickas ut via mail ett par veckor innan.

Unga Talanger 2019 – anmäl ditt intresse redan nu
Under året ingår fem nätverksträffar, Återträff, där vi samlar samtliga Unga Talanger från tidigare år samt tidningen ByggtjänstPM. Vill du anmäla ditt intresse till gruppen som startar 2019, kontakta Unga Talanger via e-post ungatalanger@byggtjanst.se