Unga Talanger – nätverket för din karriär

Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att ge unga talanger (under 30 år) tillgång till ett nätverk, tidigt i karriären.

Idén är att erbjuda den senaste kunskapen genom ett antal föreläsningar, men också en möjlighet att träffa kollegor i samma ålder för att knyta kontakter.

Vad ingår i Unga Talanger 2019?

  • Medverka på sex nätverksträffar med intressanta föreläsare.
  • Förtur till seminarium och utbildningar vi anordnar.
  • Tillgång till våra onlinetjänster under hela året.
  • Inbjudan till event som Svensk Byggtjänst anordnar.
  • Välja tre böcker ur vår utvalda bokpott.
  • Förtur till Svensk Byggtjänsts bokbonanza.
  • En möjlighet att vara en del av referensgrupper i utvecklandet av våra tjänster.

Tidigare föreläsare

Jennie Fridolin - Att bygga socialt hållbart
Paula Lejonkula - Jämställdhet och diskriminering
Göran Cars - Samverkan under projekt
Josefin Karlsson - Retorik och kommunikation
John Hane  - Entreprenadjuridik
Ulrika Francke - Roller och rollförståelse
Anna Denell - Hållbarhet
Örjan Wikforss - Beslut och ansvarstagande

Pris för att medverka i nätverket Unga Talanger: 29 900 kr exkl moms.

Unga Talanger 2019 – anmäl ditt intresse redan nu
Vill du anmäla ditt intresse till gruppen som startar 2019 eller har frågor om programmet och pris, kontakta Unga Talanger via e-post ungatalanger@byggtjanst.se