Svensk Byggtjänst – det här är vi

Byggbranschen står inför stora utmaningar med ökade krav på att bygga snabbt, hållbart och med hög lönsamhet. Det ställer höga krav på effektiv kommunikation, samverkan, hög kunskap och tydliga metoder genom hela byggprocessen.

valkommen_1260


Samhällsbyggnad är ett av Sveriges största verksamhetsområden; över en halv miljon människor arbetar i en bransch som omsätter omkring en biljon kronor om året.

Byggbranschen påverkar oss alla – såväl på arbetet som när vi är lediga – hela livet.
För att säkerställa en byggprocess som matchar samhällets behov, krävs samordning, information och kunskap. Därför finns Svensk Byggtjänst.

Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag och ägs av ett 30-tal organisationer som representerar hela byggbranschen och hela byggprocessen. Uppdraget från våra ägare är att erbjuda produkter och tjänster som bidrar till en effektivare byggprocess. Det betyder bland annat att största delen av vår vinst återförs till branschen genom att företaget hela tiden investerar i kompetens-, tjänste- och produktutveckling.


Vår bokhandel är Sveriges största för bygglitteratur. Här finns böcker utgivna av Svensk Byggtjänst, andra förlag, myndigheter och intresseorganisationer.