Licensvillkor

Följande licensvillkor gäller för användningen av webbtjänster från AB Svensk Byggtjänst.
 

  1. Genom att framställa exemplar av, ladda ned eller på annat sätt nyttja produkten, accepterar kunden licensvillkoren. Om licensvillkoren inte accepteras, får kunden inte installera eller använda produkterna
  2. Den licens som erhålls är personlig och får ej delas med, ges bort eller säljas till annan person.
  3. Om licensavgiften inte erläggs senast 30 dagar efter fakturadatum äger AB Svensk Byggtjänst rätt att så länge underlåtenheten består avstå från att utföra sina tjänster, med bibehållen ersättning. AB Svensk Byggtjänst äger rätt att säga upp avtal med omedelbar verkan vid kundens obestånd eller om kunden bryter mot bestämmelser tecknade i avtal med AB Svensk Byggtjänst.
  4. Fakturering sker efter muntligt slutet avtal enligt gällande prislista. Abonnemanget gäller tills vidare fram till ev. skriftlig uppsägning. Vid första köpetillfället föreligger ej returrätt. Fakturering sker därefter årsvis.
  5. AB Svensk Byggtjänst ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i kundens operativsystem och datormiljö. För erhållande av optimal funktionalitet av AB Svensk Byggtjänsts produkter förutsätts att kunden har den standard och tekniska plattform som stöds av AB Svensk Byggtjänst.
  6. Digitala verk exponerade på AB Svensk Byggtjänsts webbplats skyddas av upphovsrättslagen, URL.
  7. Se vidare Allmänna köpevillkor