Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Litteraturbevakning Miljö/Energi

Litteraturbevakning (LBT) Miljö/Energi innebär att du med automatik får utvald och nyutgiven litteratur inom ämnesområdet Miljö/Energi - lagar, regler och handböcker.

Vad får du som abonnent?

Litteraturbevakning (LBT) Miljö/Energi innebär att du med automatik får utvald och nyutgiven litteratur inom ämnesområdet Miljö/Energi som tar upp vad det innebär att bygga miljöanpassat och vad man bör beakta för att få till stånd en hållbar utveckling inom byggsektorn.

Var påläst inom ditt specialområde

Är du arkitekt eller kanske bygg- och anläggningsteknisk konsult? Behöver du inspiration för att bygga ett hållbart hus? Du kanske söker lönsamhet i energieffektivisering? Här hittar du miljöregler för byggsektorn med myndigheters föreskrifter och allmänna råd. Låt experter hjälpa dig med frågor kring byggregler i Energi- och Miljöteknik. Tidigare litteratur har bland annat varit ”Byggekologi. Kunskaper för ett hållbart byggande” som ger dig de kunskaper du behöver för att kunna bygga miljöanpassade byggnader och samhällen. Populära böcker inom LBT Miljö har även varit ”Solenergi”, ”Miljöregler för byggsektorn”, ”Byggekologi”, ”BVL 8”, ”Energihandboken” och ”Byggnaders klimatskärm.” I LBT Miljö/Energi hittar du böcker om solenergi i alla dess former med tonvikt på solvärme och solel. Litteraturen behandlar även luftburen solvärme, passiv solvärme och solkyla.

Litteratur som stärker dig i din roll

Jobbar du som drifttekniker/ingenjör, teknikchef, miljöchef, energiexpert? Här får du tips på hur du får ner energikostnaden samtidigt som du får det bästa inneklimatet. Du lär dig att upprätta en projektplan för hållarbart byggande, projektera för demontering dvs selektiv rivning, avfallssortering och återvinning i bygg- och rivningsprojekt. Vi som tar fram litteratur till LBT miljö tror att du kanske är intresserad av handböcker för att få förståelse av boverkets byggregler för att kunna reglera kraven kring energianvändning eller allmänna råd om miljöbedömning av planer och program. Dessa bidrar med en vägledning för myndigheter och kommuner som ska agera och följa bestämmelser i miljöbalken. Vi hoppas kunna ge verktyg för t ex dig som arbetar som byggherre och har ansvar för hela rivningsprocessen, inklusive rivning och avfallshantering. Andra titlar definierar funktionskrav för byggnadsdelar, ser till att du uppfyller föreskrivna mål om fuktsäkerhet, energieffektivitet och beständighet. Böckerna innehåller bland annat värmeisolering och energihushållning samt byggekologi – allt som innebär kunskaper för att bygga miljöanpassade byggnaden och samhällen.

Alltid den senaste litteraturen

Kort sagt – med LBT Miljö får du ett strukturerat miljöarbete i en organisation, guider till miljö- och energicertifieringssystem för uthålligt byggande, samt tips på minskad miljöpåverkan av byggnader kan ha stor påverkan på miljön om den inte görs på rätt sätt. En hållbar utveckling inom byggsektorn är något du alltid hittar inom detta bevakningsområde. Med Litteraturbevakning Miljö vet du att du alltid har information om det senaste inom allt från Miljöregler till BBR. När du anslutit dig till bevakningen får du litteraturen skickad till din adress så att du får den direkt vid utgivningstillfället, först av alla!
Läs mer och beställ

Tidigare litteratur inom bevakningsområdet

Bästa inneklimat till lägsta energikostnad. Utg 4

Boken beskriver på ett pedagogiskt sätt hur byggnader och installationer, fastighetsorganisationer samt kunder kan fungera utifrån en helhetssyn...

572,00 kr

Grönatakhandboken. Utg 2

Grönatakhandboken är ett stöd för att planera, projektera, anlägga och sköta olika typer av gröna tak med nolltolerans...

340,00 kr

Energihushållning o värmeisolering. Byggvägledning 8. Utg 5

Denna femte utgåva av Energihushållning och värmeisolering tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 9 Energihushållning till och med...

495,00 kr

Energihandboken. Utg 3

De tekniska installationerna står för mer än hälften av byggnadens kostnad varför installationernas utformning, drift och skötsel är...

498,00 kr

Solvärmeteknik - en handbok

Boken beskriver vad solvärme är och presenterar de vanligaste typerna av solfångare. Den ger också förslag på hur...

595,00 kr

Hållbart såklart!

I boken presenteras hur de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet hänger samman, och inte minst möjligheter...

383,00 kr

Miljösamordnarens uppdrag. Utg 2

Miljösamordnarens uppdrag berör miljösamordningstjänster. Den har tagits fram av branschorganisationen Svenska Teknik & Designföretagen (STD-företagen) och Svensk Byggtjänst...

295,00 kr

Klimat Energi Hållbarhet

Hur ska bygg- och bostadsbolagen, staten och kommunerna hantera miljö- och energifrågorna på effektivaste sätt för att bostäder...

308,00 kr