AMA – byggbranschens gemensamma språk

Med AMA (Allmän Material och Arbetsbeskrivning) omsätts idéer och visioner till kvalitetssäkrat byggande. Verktyget hjälper dig att säkerställa kvaliteten i byggprocessen – från första förfrågningsunderlag till sista slutbesiktning. 

I AMA finns tusentals beskrivningar av aktuella beprövade lösningar på utförande och material. De används i dokumentation och kommunikation genom hela byggprocessen. Från förfrågningsunderlag till färdiga bygghandlingar. På så vis talar alla i processen samma språk och det blir tydligt vad som ska göras.

AMA finns för fem områden; Anläggning, Hus, VVS & Kyl och EL samt administrativa föreskrifter i AMA AF.

Besparingar med AMA

Många fel som uppstår i byggprojekt beror på något så enkelt som brister i kommunikationen. Även små missförstånd kostar tid och pengar. Enligt en undersökning av Svensk Byggtjänst och Industrifakta beräknas bristande kommunikation inom byggsektorn ge upphov till kostnadsökningar på 22 miljarder om året.

På vilket sätt vill du ha tillgång till AMA?

Du kan få tillgång till AMA på flera olika sätt; digitalt på alla typer av enheter eller i tryckt format. Om du arbetar med beskrivningar ska du använda AMA Beskrivningsverktyg som är ett effektivt hjälpmedel.

AMA Anläggning 13 - lärarutbildningAMA Anläggning 13 – lärarutbildning

Ska du undervisa andra i AMA/RA/MER Anläggning 13? Hos oss får du kunskap, stöd och vårt gedigna lärar- och undervisningsmaterial!

Den 3 – 4 november kör vi vår lärarutbildning i Stockholm då du får lära dig AMA Anläggning 13 och MER Anläggning 13. Du får dessutom en genomgång av vårt undervisningsmaterial och lite tips och råd om hur du kan använda det när du själv utbildar.

samlingsbild_ama-books

AMA-böckerna

Du kan även köpa AMA i bokform. Böckerna är uppdelade på följande områden; Anläggning, Hus, VVS & Kyl och EL samt administrativa föreskrifter i AMA AF. Den tryckta utgåvan av AMA utkommer med en ny upplaga var tredje år för att säkerställa aktualiteten i böckerna.

1280x800_ama_gen

AMA i mobilen, läsplattan och datorn

Med ett abonnemang på AMA online får du ett modernt och effektivt arbetsverktyg för olika enheter.

av_branschen_hus_1260x630

Av branschen för branschen

Svensk Byggtjänst lägger stora resurser på att löpande utveckla AMA, såväl innehåll som funktionalitet. Beskrivningar och krav som finns i AMA förnyas i ett omfattande arbete i nära samarbete med branschens företrädare genom referensgrupper och remissinstanser. Därmed kan du känna dig trygg med att beskrivningarna i AMA alltid är tekniskt korrekta, tydliga och kalkylerbara.