device_af

AMA AF online

AMA AF är Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. AMA AF finns i flera generationer, den senaste är AMA AF 12...

Pris: 4 930 kr/år + moms

AMA AF 12 English edition

AMA AF 12. Engelsk utgåva

"Guidance for the preparation of particular conditions for Building and Civil Engineering Works and Building Services Contracts" är en översättning till engelska av AMA AF 12...

Pris: 3 390 kr + moms

ama_af_12_650_6361104

AMA AF 12

AMA AF 12 används som underlag när man ska upprätta administrativa föreskrifter (AF) för entreprenader. Den är gemensam för alla tekniska fackområden och förenklar arbetet med att formulera beställarens krav...

Pris: 3 390 kr + moms