BSAB 2.0

Branschprojekt BSAB 2.0

Nya förutsättningar och behov innebär att BSAB inte längre räcker till som branschens klassifikationssystem – eller gemensamma språk. Därför startades branschprojekt BSAB 2.0 med syftet att ta fram ett nytt gemensamt och digitalt klassifikationssystem för all byggd miljö genom hela livscykeln.

Under två år har cirka 150 experter arbetat med denna omfattande vidareutveckling av BSAB 96. Arbetet har varit organiserat i elva huvudgrupper, tre referensgrupper, en samordningsgrupp, en systematikgrupp och ett införandeteam. Resultatet är det nya klassifikationssystemet CoClass som efter interna och externa remisser lanseras under hösten 2016.

Svensk Byggtjänst och BIM Alliance har lagt grunden till projektet BSAB 2.0. Initiativtagare till projektet är även Trafikverket, Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare, PEAB, BEAst, Swedavia, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Stockholms Läns Landsting (SLL) Trafikförvaltningen.

Projektet BSAB 2.0 har finansierats av Svensk Byggtjänst tillsammans med en rad branschaktörer samt med utvecklingsstöd från SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) och innovationsprogrammet Smart Built Environment med Formas, VINNOVA och Energimyndigheten som finansiärer. Många företag och organisationer har bidragit med kostnadsfria arbetsinsatser.

 Aktörerna bakom projekt BSAB 2.0: