Dags för andra delen av den interna remissen!

Remissperioden gällande det nya klassifikationssystemet rullar vidare. Under februari och mars pågår den interna remissen för alla som ingår i projektorganisationen. Snart släpps andra delen av denna remiss.

remiss

Den 26 februari är sista dagen att lämna förslag angående första delen av den interna remissen.

Den gäller följande tabeller: Infrastrukturella enheter, Byggnadsverk, Utrymmen, Bruksaktiviteter, Förvaltningsaktiviteter och deras tillhörande egenskaper.

Den andra delen av den interna remissen avser projektet att skicka ut i mars. Den gäller byggdelstabellerna: tekniska system, delsystem, komponenter samt egenskapsklassifikationen. Remisstiden sträcker sig en månad.

Extern remiss ut i maj

När den interna remissperioden är avslutad ska inkomna synpunkter sammanställas och bearbetas. Därefter genomförs revideringar och den externa remissen till samhällsbyggnadsbranschen kommer enligt nuvarande plan att skickas ut i slutet på maj.

Synpunkter på den externa remissen kommer att kunna lämnas till och med mitten på augusti. Sedan görs ett revideringsarbete på bas av inkomna synpunkter från den externa remissen.

Den första skarpa versionen av det nya klassifikationssystemet beräknas sedan lanseras och presenteras under hösten 2016.