Vill ni bidra till finansieringen av projekt BSAB 2.0?

Projektet finansieras av ett antal deltagande parter och vi ser gärna att flera är med och bidrar.

Som part får ni kontinuerlig rapportering av arbetet och blir en remissinstans med möjlighet att starkt påverka resultatet som generas. Ert partnerskap kommer även att framgå i all extern kommunikation kring projektet.

Ja, vi vill bidra med finansiering »

Ja, jag vill bli kontaktad »

Samband med VINNOVA-ansökan

Inom föreningen BIM Alliance gjordes under 2013 en större utredning som resulterade i rapporten ”BIM Standardiseringsbehov”. Där identifieras behov av 10 viktiga projekt som behöver genomföras rörande informationsstandarder för att sektorn ska kunna dra full nytta av BIM. BSAB 2.0 utgör ett av de projekten.

För att långsiktigt kunna finansiera och driva utvecklingen inom BIM och närliggande områden görs också en satsning med en ansökan inom VINNOVAs utlysning ”Strategiska innovationsområden”. Om den ansökan beviljas kommer det även att finnas statliga medel till bland annat BSAB 2.0. De satsningarna kommer dock att behöva samfinansieras av näringslivet med 50 %, vilket gör att de i BSAB 2.0 satsade pengar i så fall blir del av den finansieringen. Dock är det viktigt att visa att det redan idag finns en egen drivkraft och finansieringsvilja från sektorns aktörer för att vi ska få igenom ett långsiktigt program med statliga medel.

Vi är med och finansierar

TrafikverketSamverkansforumElecosoft Consultec ABLindab SverigeBIM AllianceWSP-groupBSK Arkitekter ABSvensk Byggtjänst Stockholms läns landsting Trafikförvaltnigen Knauf (Norgips Svenska AB)Sveriges Kommuner och LandstingSwedaviaTyrénsProjektengagemangCementa Heidelberg Cement GroupÅF InfrastructureCAD-Q Addnode Group

Froskningsrådet Formas logotypGyproc Saint-Gobain Isover Saint-GobainSaint-Gobain Byggprodukter AB

Vi bidrar till projektet med egen tid

SwecoTengbomLocumSweco PositionSpecialfastigheterStockholms stadProjektengagemangPEABLink ArkitekturElarkitekturLoqiq Structor NCC WhiteCAD IQsystemBAUBjerkingBoverketKastell Konsult CA consultadministration ABÅF Infrastructure Falu kommun RamböllTrebor ProjtoolsKirunabostäder Grontmij SPK - FörvaltningsstrategiCaverionBengt Dahlgren ABSkanskaSvensk KärnbränslehanteringHifabTyrénsTFIP