Anmälan till utökad arbetsgrupp

Jag vill delta i följande utökad arbetsgrupp:
 
Välj ett alternativ
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsgrupper

Projektet har följande arbetsgrupper:

 1. Byggnadsverk, utrymmen och infrastrukturella enheter Planprocessen, utrymmen
 2. Mark, grund Hydrogeologi, Geoteknik
 3. Marköverbyggnader Väg, plan etc
 4. Berg Tunnel, bergrum
 5. Bro, kaj, pir, etc 
 6. Bana, spår 
 7. Signal, styr, övervakning, trafikledning, larm, fastighetsautomation 
 8. VA, VVS, kyla, sprinkler 
 9. El, belysning, kraft 
 10. Tele & IT 
 11. Byggnad