Klassifikation i Sverige och i omvärlden

Behöver vi i Sverige lägga ner tid och energi på att bygga upp ett eget klassifikationssystem? 

Faktum är att vi precis som andra länder, måste gå igenom våra processer och metoder i vår byggda värld för att definiera relevanta objekt, egenskaper och aktiviteter. Vi kan inte kopiera något annat system i sin helhet och det finns inga gemensamma, internationella klassifikationssystem på gång i världen.

Alla nationella klassifikationssystem bygger på samma ISO-standard 12006-2, som till stor del är framtagen med svenska resurser, men varje land tolkar den utifrån sina kulturella förutsättningar. Vi ska heller inte glömma att Sverige har en erkänd kompetens inom klassifikationsområdet, den nuvarande ISO-standarden byggde en gång i tiden på det svenska klassifikationssystemet som var först i världen.

Många länder inspireras av andras system och anammar de delar som är väl genomtänkta och som täcker behoven i det egna landet. I BSAB 2.0 är det en grundförutsättning - att vända blicken utåt och ta intryck och lärdom av andra.

När vi väl har det svenska systemet på plats kan vi bidra till internationaliseringen genom att skapa kopplingar till andra länders klassifikationssystem.

Se också ”Struktur för klassifikation i BSAB 2.0” av Anders Ekholm, Klas Eckerberg och Lars Häggström.