Några röster om projektet

Rogier

Rogier Jongeling

Inom BIM Alliance jobbar vi för ett obrutet informationsflöde genom livscykeln av den byggda miljön. Klassifikation av informationen är en absolut förutsättning för att kunna realisera visionen. Med branschstandarden BSAB 2.0 kommer vi att säkerställa denna förutsättning.

Helena Dahlberg

Helena Dahlberg

Det nya BSAB ska stå på stadig grund och vara verklighets- och behovsanpassat. En tydlig struktur med vedertagna begrepp som man inte behöver vara klassifikationsexpert för att förstå och använda.

BSAB 2.0 är till stor del ett förändringsprojekt. Vi kommer att behöva acceptera nya och ändrade begrepp och anamma att en effektiv förvaltning är vårt gemensamma slutmål.

 

Ingemar Lewen, Trafikverket

Ingemar Lewén

Vi får en nationell gemensam standard kring beskrivningsmetodik för hela processen för planering, projektering, bygg och förvaltning. Integrerad systematik för bygg och förvaltningsprocessen. Det leder till att vi kan hantera och använda informationen genom hela kedjan. Vi behöver inte skriva om eller transferera informationen. Kedjebrott försvinner. Idag lyfter vi ut information på papper sedan in i ett system, ut och in. Nyttan blir att vi kommer behålla informationen i samma medium med samma systematik. Systematisk kravhantering från start till förvaltning.