Projektorganisation

Styrgrupp

Rogier Jongeling, BIM Alliance, Sweden

Rogier Jongeling, BIM Alliance Sweden

Ordförande

Rogier om projektet »

Jan Swedberg

Jan Svedman, BEAst

Jan om projektet »

 

Lars Lidén, Samverkansforum

Lars om projektet»

Felix Krause, SKL

Cales Holmgren - Fotograf Peter Knutson

Claes Holmgren, Swedavia

Claes om projektet»

Helena Dahlberg, Svensk Byggtjänst

Helena Dahlberg, Svensk Byggtjänst

Helena om projektet »

Ingemar Lewen, Trafikverket

Ingemar Lewén, Trafikverket

Ingemar om projektet »

Johan von Schantz,SLL

Johan von Schantz, SLL

Johan om projektet »

 

Harald Pleijel, Statens Fastighetsverk

Harald Pleijel, Statens Fastighetsverk

Projektgrupp

Julie Gunnarsson

Julie Gunnarsson, Svensk Byggtjänst

Projektledare

Björn Rangdén, Trafikverket

Björn Rangdén, Trafikverket

Systematik

Björn Rangdén, Trafikverket

Peter Krantz, Trafikverket

Systematik

Anders Ekholm

Anders Ekholm, Prof em

Systematik

Klas Eckerberg, Svensk Byggtjänst

Klas Eckerberg, Svensk Byggtjänst

Systematik

Organisationsschema

organisation_20151015

Ordförande arbetsgrupp

Jan-Olof Edgar 
Företag: Projektengagemang PVS, 
Arbetsgrupper: Byggnad
jan-olof[dot]edgar[at]pe[dot]se
070-164 34 24

Leif Ulmgren
Företag: Projektengagemang, 
Arbetsgrupper: El, Belysning & Kraft
leif[dot]ulmgren[at]pe[dot]se
0707-758800, 08-52230754

Per Erlandsson
Företag: Bim Alliance 
Arbetsgrupper: Byggnadsverk, Utrymmen Infrastrukturella enheter
per[dot]erlandsson[at]astacus[dot]se
070-826 03 69

Per-Olof Klarström
Företag: Projektengagemang VVS i Stockholm
Arbetsgrupper: VA, VVS, Kyla & Sprinkler
per-olof[dot]klarstrom[at]pe[dot]se
073-9012929

Carl-Johan Gårdinger
Företag: Sweco
Arbetsgrupper: Berg
carl-johan[dot]gardinger[at]sweco[dot]se

Teddy Johansson
Företag: Bjerking AB
Arbetsgrupper: Mark, Grund
teddy[dot]johansson[at]bjerking[dot]se
010-211 81 15

Karin Anderson
Företag: Trafikverket
Arbetsgrupper: Marköverbyggnader
karin[dot]anderson[at]trafikverket[dot]se
070-7247073

David Gustafsson
Företag: WSP Sverige AB 
Arbetsgrupper: Bana & Spår
david[dot]gustafsson[at]wspgroup[dot]se
010-7228318, 0702-0701   

Tommy Frank
Företag: Caverion
Arbetsgrupper: Signal, Larm & Styr
tommy[dot]x[dot]frank[at]caverion[dot]se
08-6833709

Henrik Gabrielsson
Företag: Tyrens
Arbetsgrupper: Bro, Kaj, Pir  
henrik[dot]gabrielsson[at]tyrens[dot]se
010-4522038               

Göran Asperman 
Företag: NCC
Arbetsgrupper: Tele & IT
goran[dot]asperman[at]ncc[dot]se
08-58553350

 

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper

1. Byggnadsverk, Utrymmen, Infrastrukturella enheter

Ordförande: Per Erlandsson, BIM Alliance

 • Marcus Bengtsson, Locum AB
 • Mikael Degerman, SLL Trafikförvaltningen
 • Hanna Douglas, Förvaltningsstrategi/AFF
 • Eva Fredlund, Regionservice i Skåne
 • Tobias Hoel, ÅF Infrastructure AB
 • Jan-Anders Jönsson, BIM Alliance
 • Jonas Kokkonen, Peab
 • Gunilla Qvarnström, Projtools AB
 • Maria Rydqvist, Boverket
 • Martin Schoultz, Sweco Position
 • Linn Sundberg, Link Arkitektur
 • Tina Öst, Fastighetskontoret, Stockholms stad
 • Ulrika Roos, Lantmäteriet
 • Lena Bengtsson, Lantmäteriet

2. Mark, grund

Ordförande: Teddy Johansson, Bjerking

 • Bengt Hymnelius, Bjerking
 • Tomas Winneholt, Trafikverket
 • Olle Båtelsson,Trafikverket
 • Helena Berggrund, Sweco 
 • Tomas Winnerholt,Trafikverket 

3. Marköverbyggnader

Ordförande: Karin Anderson, Trafikverket

 • Anders Metzén, Structor
 • Tomas Saxgård, Landskapslaget
 • Tomas Winneholt , Trafikverket
 • Stefan Jonsson, WSP

4. Berg

Ordförande: Carl-Johan Gårdinger, NCC Construction Sverige AB

 • Bo Baudin, SLL Trafikförvaltningen
 • Rolf Christiansson, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
 • Mattias Roslin, Trafikverket
 • Marie Von Matérn, WSP
 • Tommy Ellisson, Besab

5. Bro, kaj, pir

Ordförande: Henrik Gabrielsson, Tyréns

 • Daniel Sörman, ELU Konsult AB
 • Ebbe Rosell, Trafikverket
 • Stefan Lokatt, ÅF
 • Emma Selen, SLL Trafikförvaltningen
 • Johan Waldemar, Sweco
 • Mats Lund, Norconsult
 • Jonas Sandberg, Cowi

6. Bana, spår

Ordförande: David Gustafsson, WSP Sverige AB

 • Faegh Adelpour, SLL Trafikförvaltningen
 • Lars Ström, Trafikverket
 • Nils Risberg, WSP Sverige AB
 • Tommy Johansson, Trafikverkets förvaltning

7. Signal, Larm & Styr

Ordförande: Tommy Frank, Caverion

 • Kristina Lövenberg, SLL Trafikförvaltningen
 • Robert Blohm, Trebor Automation AB
 • Thomas Ranstorp, Ivago
 • Tomas Jansson, TFIP (Technology for infrastructure projects)
 • Lars Lagenfelt, representerar Trafikverket via Sweco
 • Daniel Albertsson, Projektengagemang

8. VA, VVS, Kyla & Sprinkler

Ordförande: Per-Olof Klarström, Projektengagemang VVS i Stockholm

 • Issa Michael, Sweco
 • Jonas Brodd, Ramböll
 • Robin Svedhem, Bengt Dahlgren AB
 • Suzanne Asplund, Trafikverket
 • Emma Södervall, Tyrens

9. El, Belysning & Kraft

Ordförande: Leif Ulmgren, Projektengagemang

 • Anders Bülund, Trafikverket
 • Per Spira, Trafikförvaltningen, SLL
 • Thomas Karlsson, WSP
 • Tomas Andersson, WSP Sverige AB

10. Tele & IT

Ordförande: Göran Asperman, NCC

 • Michael Ewertz, Sweco
 • Stefan Andersson, Trafikförvaltningen, SLL
 • Ulf Norberg, Trafikverket
 • Tomas Ackeberg, WSP

11. Byggnad

Ordförande: Jan-Olof Edgar, Projektengagemang PVS

 • Christer Johansson, WSP
 • Johan Arvidsson, Norgips Svenska AB (Knauf Sverige)
 • Jonas Ottosson, Tengbom
 • Stig Bengtsson, BAU
 • Tobias Hoel, ÅF Infrastructure AB

Utökad arbetsgrupp

Arbetsgrupperna hålls relativt små för att säkra att arbetet bedrivs effektivt och stöttas av tre utökade arbetsgrupper. De utökade arbetsgrupperna har som ansvar att säkerställa att det framtagna underlaget i arbetsgrupperna täcker alla skeden i livscykeln.

Indelning av utökade arbetsgrupper 

Anläggning

 • Hans Huhmarkangas, Trafikverket
 • Jan Johansson, Skanska Sverige AB
 • P O Lindström, Trafikverket

Installation

 • Fred Andersson, Consultec
 • Victor Gerdevåg, Specialfastigheter
 • Göran Blomberg, Trafikverket
 • Marcus Stenvall, VVS Information Data AB
 • Max Reiman, Elarkitektur
 • Per Samuelsson, Hifab
 • Stahnke Kay, Specialfastigheter
 • Björn Rangdén, Trafikverket

Hus

 • Annika Belgrenius, CA consultadministration AB
 • Evelina Fredin, WSP Group
 • Jonas Forssbeck, Skanska
 • Lena Sundqvist, Logiq
 • Mattias Lindström, PEAB
 • Olle Christiansen, Elisabeth Bergström, Falu Kommun
 • Per Eriksson, Kirunabostäder AB
 • Peter Lund, BSK Arkitekter