Status just nu

Arbetet i projekt BSAB 2.0 pågår med att färdigställa byggdelstabellerna och egenskapsklassifikationen så att de kan gå ut på en intern remiss inom projektorganisationen. Detta beräknas ske i mitten på april 2016. Remisstiden sträcker sig en månad.

Arbetet med att ta fram byggdelstabellerna är väldigt omfattande och komplext. Projektet har dock förmånen att arbeta med oerhört kompetenta experter inom området för systematik vilka kan belysa utmaningar och frågeställningar ur olika perspektiv. Systematikgruppen har genomfört ett viktigt och grundläggande arbete kring utveckling och tillämpning av teoretiska ramar för BSAB2.0.

I övrigt så pågår arbete med att ta tillvara på alla bra synpunkter på den interna remissen som gick ut i februari 2016 vilken omfattade tabellerna Infrastrukturella Enheter, Byggnadsverk, Utrymmen, Bruksaktiviteter och Förvaltningsaktiviteter.

Ta gärna del av nedan intervjuer med Ingemar Lewén på Trafikverket, Johan von Schantz på SLL Trafikförvaltningen och Tobias Hoel på ÅF Infrastructure där nyttan med nya klassifikationssystemet beskrivs

Extern remiss ut i juni

När den interna remissperioden är avslutad ska inkomna synpunkter sammanställas och bearbetas. Därefter genomförs revideringar och den externa remissen till samhällsbyggnadsbranschen kommer enligt nuvarande plan att skickas ut i mitten på juni.

Synpunkter på den externa remissen kommer att kunna lämnas till och med slutet på augusti. Sedan görs ett revideringsarbete på bas av inkomna synpunkter från den externa remissen.

Den första skarpa versionen av det nya klassifikationssystemet beräknas sedan lanseras och presenteras under hösten 2016.

På vilket sätt kan du bidra i projekt BSAB 2.0?

Vi behöver en bred representation från branschen för att säkerställa att det nya klassifikationssystemet är vad du och dina kollegor behöver och får verklig nytta av.

i juni 2016 kommer nya klassifikationssystemet skickas ut på offentlig remiss i branschen och då ser vi fram emot att få ta del av dina synpunkter. Kontakta projektet om du har några frågor på bsab@byggtjanst.se.

 

Tidplan

Projektet startade i januari 2015 och planen är att vi ska vara klara med det nya klassifikationssystemet hösten 2016.

2015/16

 • Jan 2015 - juni 2015 Initieringsfas, med inrättande av arbetsgrupper, projektledning och styrgrupp.

 • Augusti 2015 - oktober 2016 Genomförandefas med arbete i arbetsgrupper och leverans av resultat. 

Genomförandefasen i detalj:

 • Augusti – november 2015 Inventering av objekt, egenskaper och aktiviteter i en struktur för ”del-av” och ”typ-av”-relationer.

 • December 2015 – april 2016 Insortering av klassifikation av objekt, egenskaper och aktiviteter och kopplingar däremellan i ett nytt klassifikationssystem.

 • April 2016 – augusti 2016 Remiss av klassifikationssystemet till a) samtliga i projektorganisationen b) sedan till branschen efter en offentlig presentation av version 1 av klassifikationssystemet.
   
 • Augusti 2016 - oktober 2016 Formulering av definitioner av begrepp och egenskaper.
  Slutleverans av det nya klassifikationssystemet version 2.
  Allmän presentation.
  Ny onlinetjänst på byggtjanst.se
   
 • Oktober 2016 -- Implementering och utbildning i branschen