BSAB nyttjanderättsavtal

För de aktörer som vill använda BSAB i syfte att strukturera information i system, applikationer eller produkter krävs att de tecknar ett Nyttjanderättsavtal BSAB med Svensk Byggtjänst. Exempel på tillämpningar där BSAB kan bidra till en bra och för branschen känd struktur är i CAD-verktyg och kalkylprogramvaror.

Nyttjanderättsavtalet ger dig tillgång att ladda ned BSAB tabeller frånBSAB webbtjänst och dessa får sedan integreras i det eller de program, produkter eller applikationer som önskas. Nyttjanderättsavtal tecknas antingen för kommersiella eller för icke-kommersiella tillämpningar.

Nyttjanderättshavaren åläggs att erlägga en årlig avgift för nyttjanderätten till Svensk Byggtjänst. 

Jag vill veta mer om BSAB nyttjanderättsavtal

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig. Har du frågor kan du kontakta vår Kundservice på telefon 08-457 10 00.
Fält med * är obligatoriska.
Kontaktperson*
Företag*
E-post*
Telefon
Vad vill du veta mer om?*