BSAB online

bsab-onlinetjanst-198

Pris: 0 kr/år + moms

Kostnadsfri tjänst där du kan navigera i BSAB-trädet och läsa olika tabeller.

Innehåll:

BSAB 96

  • Infrastrukturella enheter
  • Byggnadsverk
  • Utrymmen
  • Byggdelar och byggdelstyper
  • Produktionsresultat

Nyttjanderättsavtal
För att använda BSAB 96 i programvara för klassificering av varor, uppbyggnad av kalkylrecept, märkning av BIM-objekt eller i andra syften kräver att ett nyttjanderättsavtal tecknas med AB Svensk Byggtjänst. Detta gäller interna applikationer (inom ett företag) såväl som externa applikationer där licenser säljs till nyttjarens kunder. Med ett nyttjanderättsavtal får du möjlighet att ladda ner tabellerna i XML-format.

Kontakta oss om du är intresserad av ett nyttjanderättsavtal!


Gå till BSAB

Art nummer: 999988

Art nummer: 999988