CoClass – nu är det dags att ta sig an remissen!

Det nya systemet CoClass har tagits fram av branschprojekt BSAB 2.0. Det blir ett digitalt språk för all byggd miljö genom hela livscykeln, med potential att spara miljarder. Fram till den 9 september är CoClass nu ute på remiss för synpunkter från hela branschen.

presentation_av_coclass

Ett 100-tal personer från olika företag och verksamheter i bygg- och fastighetssektorn deltog i de två fullsatta presentationer som hölls hos SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Representanter från branschprojekt BSAB 2.0, som alltså utvecklat det nya systemet CoClass, beskrev bakgrunden, hur arbetet gått till och hur systemet fungerar i praktiken.
Felix Krause, representant för SKL i styrgruppen för branschprojekt BSAB 2.0, hälsade välkommen och inledde dagen. Han konstaterade att CoClass blir en viktig del i effektiviseringen av byggproduktion och förvaltning inom kommuner och landsting.

Kan spara miljarder

Helena Dahlberg, ansvarig för BSAB och CoClass på Svensk Byggtjänst, presenterade en ny undersökning om hur mycket bättre kommunikation kan spara i förvaltningen av byggnader och anläggningar.
-Enligt Svensk Byggtjänsts nya undersökning kan hela förvaltningssektorn med bättre kommunikation spara 20 miljarder per år . En tidigare undersökning visar att bättre kommunikation årligen kan minska kostnaderna i byggproduktionen med 40 miljarder. -Med andra ord kan hela bygg- och fastighetssektorn spara sammantaget 60 miljarder varje år med effektivare kommunikation.

Helena Dahlberg underströk att den stora potentialen ligger i förvaltningsskedet – enligt den nya undersökningen kan man spara 15-18 procent i förvaltningen av byggnader och anläggningar år efter år. Det blir alltså mycket stora summor ur ett livscykelperspektiv.

Gemensamt språk kan spara hälften

Rogier Jongeling, från BIM Alliance och ordförande i styrgruppen, menade att CoClass kan bli det nya digitala språk som behövs för att förverkliga en stor del av denna potential. Projektet BSAB 2.0 har gjort bedömningen att CoClass fullt ut använt kan bidra till hälften av besparingspotentialen, det vill säga 30 miljarder per år för bygg- och förvaltningssektorn.

Rogier konstaterade också att CoClass har en stark förankring genom att en lång rad ledande branschaktörer står bakom projektet och är involverade i det på olika sätt.

Sex tydliga värden i CoClass

Projektledare Julie Gunnarsson, Svensk Byggtjänst, beskrev arbetsprocessen som lett fram till CoClass, och som pågått ett och ett halvt år med 150 experter och elva arbetsgrupper.
Hon lyfte också fram sex värden med CoClass. Systemet är:

  • Digitalt
  • Gemensamt
  • För all bebyggelse
  • För hela livscykeln
  • Internationellt anpassat
  • Framtidssäkert

Med andra ord omfattar CoClass mycket mer än BSAB 96 som är det nuvarande systemet för klassifikation i byggsektorn.

Starkt stöd från Trafikverket

Ingemar Lewén, Trafikverkets representant, beskrev hur CoClass hänger ihop med och stödjer Trafikverkets BIM-satsning.
Han beskrev hur BIM-användandet kan mogna och utvecklas med CoClass som ett gemensamt språk.
-Trafikverket har redan nu påbörjat införandet av CoClass med ett uttalat stöd från vår GD Lena Erixon.

Presentationen avslutades av Björn Rangdén, Trafikverket, och Klas Eckerberg, Projektengagemang/Svensk Byggtjänst, som ingår i projektgruppen gällande systematik.

Objekt klassificerade utifrån funktion

De gav en utförlig och konkret genomgång av hur systemet är uppbyggt och fungerar i praktiken. Hur objekten bär information i CoClass genom hela bygg- och förvaltningsprocessen och hur de grupperas i klasser utifrån funktion på olika nivåer. Och hur de unika objekten kan identifieras i alla skeden av processen.

Det framgick även hur CoClass hänger samman med internationella standarder och andra system nationellt och internationellt.

Också flexibiliteten i systemet beskrevs; hur den gemensamma strukturen kan anpassas efter olika användares behov och hur den kan byggas ut och utvecklas med tiden.
Avslutningsvis gavs information om hur remissen går till.

Erbjuder workshops under remiss

-På vår webbsida för remissen finns all information samlad. Här kan man läsa utförliga beskrivningar av hur CoClass är uppbyggt och fungerar. Missa inte att först gå igenom guiden som finns där om hur man bäst går igenom remissen och lämnar synpunkter!
-Och vill ni ha hjälp så kommer vi från projekten gärna till er för att informera mer och hålla workshops. Det går bra att lämna svar som invid men också som företag, organisation eller grupp, berättade Julie Gunnarsson. (Se länk till remiss nedan)

Remiss till den 9 september

Rogier Jongeling framhöll att det är mycket viktigt att så många som möjligt i branschen engagerar sig och lämnar remissvar:
-Då kan vi få fram ett så bra slutresultat som möjligt och bli så heltäckande som möjligt.
Remissen pågår till den 9 september. Därefter inarbetas remissvaren i CoClass och projektet avslutas den 26 oktober. CoClass lanseras sedan som webbtjänst under senhösten 2016.

Framtiden börjar nu!

-Men börja redan nu att sätta er in i CoClass och föra in det i era verksamheter. Framtiden börjar nu! De som tidigt sätter sig in i systemet kan snabbare få ut fördelarna av det och möta kraven på att använda systemet från beställare, avslutade Rogier Jongeling.

Ta del av remissen gällande CoClass och lämna dina remissvar

Se filmer från alla inslag under presentationen

Läs mer om CoClass

Läs pressmeddelande och ladda ner hela rapporten ”Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i förvaltningsprocesser”