BSAB/CoClass

BSAB 
BSAB är det klassifikationssystem som sedan 1970-talet använts för att beskriva objekt i byggprojekt. Den senaste versionen är BSAB 96.

Läs mer om BSAB

BSAB 2.0
I projektet BSAB 2.0 har experter från hela branschen  arbetat med att utveckla ett nytt klassifikationssystem för byggd miljö.

Läs mer om BSAB 2.0

CoClass

CoClass är det nya klassifikationssystem som är resultatet av projekt BSAB 2.0. Systemet finns nu tillgängligt i en första version.

Läs mer om CoClass 
Gå till tjänsten