Status och tidplan BSAB 2.0

Projektet startade i januari 2015 och beräknas vara klart den 26 oktober.

Januari – juni 2015
Initieringsfas, med inrättande av arbetsgrupper, projektledning och styrgrupp.

Augusti – november 2015
Inventering av objekt, egenskaper och aktiviteter.

December 2015 – april 2016
Insortering av objekt, egenskaper och aktiviteter i ett nytt klassifikationssystem.

April 2016 – juni 2016
Remiss av klassifikationssystemet till samtliga i projektorganisationen samt inarbetning av remissvar. Det nya klassifikationssystemet döps till CoClass.

Juni 2016 – september 2016
Offentlig presentation av remissversionen av CoClass den 16 juni och därefter remiss till branschen till och med den 9 september.

September 2016 – oktober 2016
Inarbetning av synpunkter från branschremissen. Leverans av CoClass tabeller i officiell version 1.0

November 2016 –
Översättning till engelska och mappning mot BSAB 96. Implementering och utbildning gällande CoClass i branschen.