CoClass

CoClass – ett nytt digitalt språk som kan spara miljarder!

CoClass har potential att för all framtid förändra vår bransch. Det nya digitala klassifikationssystemet för all byggd miljö i Sverige, är resultatet av ett omfattande branschgemensamt utvecklingsprojekt - BSAB 2.0. CoClass som lanseras hösten 2016, kan bidra till miljardbesparingar i bygg- och förvaltningsprocessen genom effektivare kommunikation. Ledande offentliga byggherrar som Trafikverket förbereder nu implementeringen av systemet.

Svensk Byggtjänsts undersökningar, visar att bristande kommunikation årligen fördyrar byggproduktion och förvaltning med cirka 60 miljarder.

Det nya klassifikationssystemet CoClass kan till stor del lösa detta problem.

Under nästan två år har drygt 150 specialister i ett 15-tal grupper arbetat med utvecklingen av CoClass i branschprojekt BSAB 2.0

Det här är CoClass

CoClass kommer att omfatta hela vår byggda miljö, allt ifrån hela flygplatser, ner till detaljerna som exempelvis ett dragstag. Varje kod och begrepp är en överenskommen benämning av någonting, men det är också en hållare för information. Mängden information som finns i hållaren och hur detaljerad den är, ökar ju längre in i livscykeln man befinner sig. I ett tidigt skede kanske det bara finns ett övergripande krav, medan man i förvaltningsfasen har kommit till ned på nivån för artikelnummer för den faktiska produkt som finns installerad.

–Man kan se CoClass som ett antal högar eller hinkar med legobitar av olika komplexitet, säger Helena Dahlberg, produktchef för AMA/BSAB/CoClass.

–Tanken är att man bygger ihop sin verklighet genom att kombinera bitar från de olika högarna. Kombinationen i sig kommer att säga något mer om respektive bit än den gör i sig självt. Ett fönster kommer att veta att det sitter i en yttervägg, i en bostad, i ett bostadsområde. Krav som är satta på bostadsområdet ärvs ner till bostaden osv neråt i del-av-strukturen.

Med CoClass förverkligas potentialen hos BIM

CoClass kommer successivt att ersätta det nuvarande klassifikationssystemet BSAB 96.
Systemet är helt anpassat till digital modellering och en vital del i förverkligandet av den fulla potentialen hos BIM (Building Information Modelling). CoClass innehåller beskrivningar för objekt, egenskaper och aktiviteter i hela livscykeln för både hus och anläggningar. Det kommer att utgöra ryggraden för kommunikation mellan alla aktörer genom bygg- och förvaltningsprocessen – från idé till rivning.


Internationellt anpassat

CoClass har utifrån svenska behov anpassats till aktuella ISO- och ISO/IEC-standarder. Detta betyder att systemet kan bidra till internationaliseringen genom kopplingar till andra länders klassifikationssystem.

CoClass kommer även att översättas till en engelsk version.

Remissrunda och lansering

Den offentliga remissperioden angående CoClass pågår från den 16 juni till den 9 september 2016. Då bjuder vi in hela branschen till att komma med synpunkter kommentarer och förslag till förbättringar för det nya klassifikationssystemet. 

Remissvaren kommer sedan att inarbetas i systemet. I oktober 2016 beräknas CoClass finnas tillgänglig som webbtjänst från Svensk Byggtjänst.

BSAB is a classification system for buildings, civil engineering works and its constituents

BSAB identifies, divides and sorts information for all construction and real estate operations

BSAB is owned by the Swedish Building Centre. BSAB 96 is not enough therefore a new classification system have been developed and will be realesed in Sweden in october. Below you can find more information in the presenetation.