CoClass tjänster

Läs mer och beställ CoClass!

CoClass

I denna gratisversion har du tillgång till tabeller och dess innehåll (klasser, koder, egenskaper etc), i läsläge.

Läs mer om och beställ CoClass.

Läs mer och beställ CoClass Studio!

CoClass Studio

I CoClass Studio får du tillgång att skapa strukturer utifrån CoClass-koder, egenskaper och aktiviteter. De kan du sedan dela ut till andra.

Läs mer om och beställ CoClass Studio.

Läs mer och beställ CoClass Studio!

CoClass Nyttjanderättsavtal

Läs mer om och beställ CoClass Nyttjanderättsavtal.