CoClass Studio

coclass-studio-tjanster

Pris: 7 800 kr/år + moms

Introduktionspris 7.800 kr/år + moms

CoClass är ett klassifikationssystem för all byggd miljö. Begreppsmodellen kan användas av alla parter under byggnadsverkets hela livscykel – från tidiga skeden till förvaltning och rivning.

Med CoClass Studio får du:

  • Tillgång till Svensk Byggtjänsts rekommenderade Typer till klasser
  • Möjlighet att påverka CoClass utveckling genom att kommentera och föreslå ändringar, vilka kommer att diskuteras av CoClass förvaltningsgrupp.
  • Tillgång till de senaste uppdateringarna av CoClass och du kan själv välja vilken version av CoClass du vill tillämpa.
  • Ta del av nyheter om vad som händer kring CoClass med Notifikationer.
  • Möjlighet att skapa egna strukturer genom att själv kombinera klasser och koder och på så sätt skapa egna projekt- och/eller företagsspecifika tillämpningsstrukturer. Dessa kan du även dela ut till andra användare av CoClass Studio för att samarbeta.
  • Tillgång till delade kodstrukturer som andra Studioanvändare delar med sig av till dig.
  • Tillgång till att kunna använda dig av tredjepartsprodukter (dvs att tillämpa CoClass i modeller, i exempelvis Revit eller Novapoint), för att komma åt CoClass-koder och de strukturer du har tillgång till.
  • Möjlighet att titta på CoClass tabeller här på webbtjänsten.

Läs mer om CoClass


Gå till CoClass

Art nummer: 836708

Abonnemanget är löpande tills uppsägning sker.

Licensvillkor

Art nummer: 836708