CoClass Studio

coclass-studio-tjanster

Pris: 7 800 kr/år + moms

Introduktionspris 7.800 kr/år + moms

CoClass är ett klassifikationssystem för all byggd miljö. Begreppsmodellen kan användas av alla parter under byggnadsverkets hela livscykel - från tidiga skeden till förvaltning och rivning.

I CoClass Studio får du tillgång att skapa strukturer utifrån CoClass-koder, egenskaper och aktiviteter. De kan du sedan dela ut till andra. Du får också tillgång till API:t där du kommer åt både CoClass-koder samt de strukturer du har tillgång till, och kan i framtiden använda dig av tredjeparts-pluginer (i exempelvis Revit eller Novapoint) för att komma åt CoClass-koder och de strukturer du har tillgång till.

Läs mer om CoClass


Gå till CoClass

Art nummer: 836708

Abonnemanget är löpande tills uppsägning sker.

Licensvillkor

Art nummer: 836708