CoClass

coclass-tjanster

Pris: 0 kr/år + moms

CoClass är ett klassifikationssystem för all byggd miljö. Begreppsmodellen kan användas av alla parter under byggnadsverkets hela livscykel - från tidiga skeden till förvaltning och rivning.

I denna gratisversion har du tillgång till grundtabeller och dess innehåll (klasser, koder, egenskaper etc), i läsläge.

Har du behov av att skapa strukturer, egenskaper och aktiviteter rekommenderar vi CoClass Studio.

Läs mer om CoClass här