”CoClass blir viktig pusselbit i vårt nya digitala system”

Elin Cederholm, Karlstad kommun om CoClass– Sedan tre år tillbaka arbetar vi med och får ordning på vår information och ett utveckla ett modernt systemlandskap för digital informationsförsörjning gällande kommunens byggnader och anläggningar.

– Målet är att systemlandskapet ska vara helt klart och i full drift år 2020. Syftet med utvecklingsarbetet är dels att skapa en rättssäker informationshantering, dels att bidra till en effektivare förvaltning och utveckling av kommunens alla byggnader och anläggningar.

– Riktigt bra digitala system med korrekt, uppdaterad och lättillgänglig information om Karlstad kommuns alla olika byggnader och anläggningar är värdefullt. Det ger oss förutsättningar att effektivt planera och genomföra service, underhåll, renoveringar samt om- och till- och nybyggnationer.

– Men för att denna typ av omfattande informationssystem ska fungera krävs en tydlig struktur. Det behövs ett enhetligt sätt att hantera och sortera informationen. Och det behövs en gemensam nomenklatur, så att alla använder samma begrepp och definitioner

– Då blir det inga glapp eller missförstånd mellan aktörerna i de olika skedena av ett projekt. Och vi kan enkelt återvinna erfarenhet och jämföra förhållanden mellan projekt.

– CoClass har blivit en viktig pusselbit i vårt arbetat med att bygga upp denna gemensamma struktur och nomenklatur för vårt nya informationssystem.

– Beslutet att vi ska använda CoClass som grund till vår struktur och nomenklatur är fattat, men vi har ännu inte påbörjat implementeringen. Det är viktigt att vi först hittar vårt sätt att använda CoClass. Därför kommer vi att genomföra utbildning och dialog angående CoClass med medarbetarna inom teknik- och fastighetsförvaltningen. I uppstarten kommer vi ta hjälp av CoClass-experten Klas Eckerberg, Svensk Byggtjänst.

– Vi ska under åren 2018-2020 successivt utveckla vårt systemlandskap där CoClass är en viktig del som skapar rätt förutsättningar för vår ärende- och projekthantering. Det kommer att ge oss ett strategiskt verktyg för att förvalta och bygga framtidens Karlstad.

– Vi ser också en stor möjlighet i att CoClass sprids och blir använt i hela samhällsbyggnadsbranschen. Då kan vi samverka ännu effektivare med externa aktörer som till exempel olika entreprenörer.

Besök CoClass