Obrutna informationsflöden genom hela livscykeln

Johan von Schantz, IT-direktör på Stockholms läns landstingMed CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk, det vill säga samma begrepp och terminologi i alla skeden, hos alla parter, i alla programvaror och i alla informationsleveranser.

I CoClass består varje byggnadsverk av ett antal objekt. En digital struktur skapar objekten redan i tidiga faser och följer sedan med hela vägen, under hela livscykeln. Varje objekt är en informationshållare, och dess detaljeringsgrad ökar med information ju längre in i livscykeln man befinner sig. Den standardiserade kodningen ger en tydlig dokumentation av det som redan byggts eller för det som ska byggas.

Johan von Schantz, IT-direktör på Stockholms läns landsting:

–CoClass faller väl samman med vår digitala strategi och vårt funktions- och livscykeltänkande. Detta är ett gemensamt språk och system för samhällsbyggnadssektorn, som ger oss möjlighet att ta kloka beslut inför ny- och ombyggnationer. Och att faktiskt veta hur våra byggnadsverk är uppbyggda och fungerar – en förutsättning för hållbar förvaltning helt enkelt.
 

Vill du veta hur CoClass kan skapa nytta för dig och ditt företag?
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

 
Intresseanmälan CoClass