”Börja använda CoClass där det ger störst nytta!”

Victor Gerdevåg, IT-samordnare på Specialfastigheter och ordförande i Samverkansforums nätverk för BIM:– Med CoClass skapas förutsättningarna för ett gemensamt språk avseende strukturering av byggnadsinformation. Det effektiviserar hela bygg- och förvaltningsprocessen.

– Vi får en gemensam nomenklatur, ett gemensamt digitalt språk, som ger en gemensam och tydlig bild av hur systemen i fastigheter är uppbyggda – vilka egenskaper och funktioner de har ner till minsta relevanta detalj. Det är förstås mycket värdefullt i förvaltningen.

– Det är viktigt att alla aktörer i bygg- och förvaltningsprocessen nu börjar sätta sig in i CoClass och de utvecklingsmöjligheter systemet ger.

– Det finns en tröskel. CoClass är omfattande och det gäller att hitta ett bra sätt att börja använda det. På Specialfastigheter arbetar vi med att identifiera BIM-nyttor och utifrån det behovet identifierar och grupperar vi de objekt och egenskaper som är relevanta.

– Jag tror att förvaltande företag och organisationer inom fastighetsbranschen, i stor utsträckning, kan utbyta grupperingar av objekt och egenskaper och därmed bli en bättre kravställare.

– Det kommer helt klart att löna sig att sätta sig in i CoClass, och börja använda systemet där det finns tydligast nytta och dela erfarenheter med varandra. CoClass är ett mycket bra system för att skapa effektivare kommunikation i hela bygg- och förvaltningsprocessen, och för alla de aktörer som medverkar i den.

Besök CoClass