”CoClass gör Svenska Kyrkans fastighetsregister effektivt”

Henrik Engqvist, projektledare nationellt fastighetsstöd, Svenska Kyrkan:

 – Svenska Kyrkan inrättade för två år sedan en nationell samordningsfunktion för fastighetsstöd. Syftet med denna verksamhet är att stötta de tretton regionala stiftskanslierna i deras arbete att hjälpa de cirka 700 lokala enheterna inom Svenska Kyrkan att få en effektivare lokalförsörjning och fastighetsförvaltning.

– I betänkandet från 2015 års utredning ”Gemensamt ansvar – en utredning om fastigheter, kyrkor och utjämningssystem”, fanns ett förslag på obligatoriskt gemensamt fastighetsregister för alla Svenska kyrkans fastigheter.

– Det är mycket viktigt att på ett överblickbart sätt samla grundläggande uppgifter om alla fastigheter och annan fast egendom som kan vara av betydelse för församlingars/pastorats lokalförsörjningsarbete och fastighetsförvaltning. Ett fastighetsregister ger rätt förutsättningar för arbetet.

– I november 2016 beslutade Svenska Kyrkans högsta instans, Kyrkomötet, att anta utredningsförslaget och i januari 2017 påbörjades arbetet med att skapa detta fastighetsregister.

– Vi har gjort förstudier där vi föreslagit att använda CoClass som indelningsgrund för vårt innehav. Genom att använda CoClass struktur och begrepp blir registret samstämmigt, tydligt och effektivt att använda.

– Och när CoClass får en allt bredare användning inom hela byggsektorn, så är vi redan inne i systemet och kan ha en effektivare dialog med konsulter och entreprenörer från upphandling till genomförande.

– Effekthemtagningen av ett fastighetsregister kommer dock i stora delar från andra nationella och regionala IT-stöd, aktiviteter och förutsättningar.

– Svenska kyrkan bör därför ha en långsiktig plan och ändamålsenlig organisation för att kunna använda fastighetsregistret som en ”bottenplatta”, ungefär som organisationsregistret eller medlemsregistret.

Besök CoClass