Facklitteratur - tidningar - checklistor

Svensk Byggtjänst har Sveriges största utbud av facklitteratur för dig i bygg- och fastighetssektorn. Du kan låta oss bevaka bokutgivningen inom ett visst område, abonnera på en viss titel, starta en prenumeration på våra egna tidningar eller kostnadsfritt ladda ned dokument och checklistor.

tjanst-litteraturbevakning

Litteraturbevakning

Genom vår litteraturbevakningstjänst skickar vi nya böcker inom det ämnesområde som intresserar dig. Du kan välja ett eller flera ämnesområden. Byggregler, Miljö/Energi, Entreprenadjuridik och Brandsäkerhet är några av områdena. Du får 5-10% rabatt på böckerna vi skickar dig.

Dokumentbanken - ladda ned kostnadsfritt

Dokumentbanken

Dokumentbanken innehåller digitala, ifyllbara och utskrivbara checklistor och protokoll. Tjänsten Dokumentbanken och dess innehåll är kostnadsfri och du behöver inte logga in för att hämta de dokument du behöver.

tjanst-penumerationer

Prenumerationer

AMA-nytt finns för fackområdena Anläggning, Hus, VVS&Kyl och för EL och utkommer två gånger per år. ByggtjänstPM skriver om ny teknik, nya lagar och regler och beskriver konsekvenser för branschen.

tjanst-titelabonnemang

Titelabonnemang

Många viktiga böcker kommer i ny upplaga varje år, till exempel Författningshandboken och Årskostnader. Med ett titelabonnemang kan du vara säker på att få ditt exemplar snabbt. Som titelabonnent får du 5-10% rabatt på ordinarie pris.