Böcker – Dokument – Tidningar

Bygglitteratur finns i olika former. Böcker, tidningar, dokument och checklistor är exempel på litteratur du hittar hos oss. Att ha en litteraturbevakningtjänst betyder att vi bevakar litteraturutgivning inom ett specifikt område åt dig. I Dokumentbanken finns kostnadsfria dokument och checklistor för nedladdning. AMA-nytt och ByggtjänstPM har egna redaktioner som bevakar, skriver, producerar och publikationerna ges ut av Svensk Byggtjänst. Med ett Titelabonnemang abonnerar du på en enskild, årlig bok. Köp din litteraturbevakning, prenumeration och titelabonnemang i vår bokhandel.

Litteraturbevakning

Litteraturbevakning

Genom vår litteraturbevakningstjänst skickar vi nya böcker inom det ämnesområde som intresserar dig. Du kan välja ett eller flera ämnesområden. Byggregler, Miljö/Energi, Entreprenadjuridik och Brandsäkerhet är några av områdena. Du får 5-10% rabatt på böckerna vi skickar dig.

Dokumentbanken - ladda ned kostnadsfritt

Dokumentbanken

Dokumentbanken innehåller digitala, ifyllbara och utskrivbara checklistor och protokoll. Tjänsten Dokumentbanken och dess innehåll är kostnadsfri och du behöver inte logga in för att hämta de dokument du behöver.

prenumerationer_pm_amanytt

Prenumerationer

AMA-nytt finns för fackområdena Anläggning, Hus, VVS&Kyl och för EL och utkommer två gånger per år. ByggtjänstPM skriver om ny teknik, nya lagar och regler och beskriver konsekvenser för branschen.

Titelabonnemang - årligt utkommande bok

Titelabonnemang

Många viktiga böcker kommer i ny upplaga varje år, till exempel Författningshandboken och Årskostnader. Med ett titelabonnemang kan du vara säker på att få ditt exemplar snabbt. Som titelabonnent får du 5-10% rabatt på ordinarie pris.