Vi vet vad nya LOU innebär

Vi vet vad nya LOU innebär

Sedan den 1 januari 2017 har vi ett nytt regelverk gällande upphandling. De nya lagarna genomför tre EU-direktiv och påverkar bland annat offentlig upphandling för byggsektorn.

Men vilka konsekvenser får den nya lagen för dig som är verksam inom bygg, anläggning och installation?

Vad innebär reglerna om arbetsrättsliga och sociala hänsyn och på vilket sätt kommer de nya reglerna göra det lättare för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar?

Det kan vi på Omvärldsbevakning från Svensk Byggtjänst svara på. Våra informatörer besöker varje dag företag i runt om hela Sverige där de informerar om lagar, regler och ny teknik – och dess olika konsekvenser.

Vill du veta mer om hur vi kan öka kunskap och därmed tryggheten hos dig och dina medarbetare? Kontakta vå Kundservice!

Epost till Kundservice