Omvärldsbevakning online Förvaltning

ombv_online

Pris: 3 290 kr/år + moms


Prova kostnadsfritt under 14 dagar.

Omvärldsbevakning online Förvaltning är ett verktyg för personlig kunskapsutveckling med uppdaterade nyheter och analyser inom bevakningsområdet Förvaltning.

I tjänsten får du bland annat tillgång till:

 • Nyheter och analyser
 • Webb-TV reportage
 • Expertråd
 • Debatter
 • Teman.

Du kan arbeta effektivt och flexibelt:

 • Skapa ditt personliga flöde utifrån 35 ämneskategorier
 • Få mejl om nya artiklar matchar din bevakning
 • Ställ frågor till våra förvaltningsexperter eller sök svaren i vår expertsvarsbank
 • Spara undan artiklar och läs när det passar dig
 • Fungerar lika bra i dator, mobil och på surfplatta.


Gå till Omvärldsbevakning

Art nummer: 880016

Abonnemanget gäller tills uppsägning sker.

Licensvillkor

Art nummer: 880016

Systemkrav

För en optimal upplevelse rekommenderar vi följande utrustning och internetuppkoppling.

Internetuppkoppling 

 • Normal videokvalitet 500kbit/s–1Mbit/s
 • Hög videokvalitet 2–3 Mbit/s
 • HD kvalitet 5–6 Mbit/s
 • Giltig licens för Omvärldsbevakning
 • Modern webbläsare (IE*, Chrome, Firefox, Safari)
 • Javascript aktiverat i din webbläsare
 • Adobe Flash Player aktiverat i din webbläsare
 • Cookies aktiverade i din webbläsare
 • En modern smartphone eller padda med webbläsare

*) IE stöds från och med version 9.

FREDAG 21 april 2017
Handfast guide om belysningsstyrning

Efterfrågan på belysningsstyrning blir allt större och behovet av information ökar. Därför har Belysningsbranschen tagit fram en ny guide som ska hjälpa installatörer att välja rätt sensor.

FREDAG 21 april 2017
Statligt nätverk mot korruption

I mars fick Statskontoret ett uppdrag av regeringen att utveckla och intensifiera arbetet med att upptäcka och förebygga korruption och andra oegentligheter i staten genom att inrätta ett statligt nä...

FREDAG 21 april 2017
"Vi måste våga prata om korruption"

I slutet av mars gjordes en uppföljning av överenskommelsen för att motverka mutor och korruption, ÖMK. Under seminariet drogs flera slutsatser, att vi måste våga prata om korruption och att fler behö...

TORSDAG 20 april 2017
Nationellt centrum för arbetsmiljö på förslag

Utredaren Maria Stanfors har haft ett regeringsuppdrag att föreslå hur ett nationellt centrum för arbetsmiljö kan inrättas och utformas. Nu är utredningen klar med sitt förslag och överlämnad till reg...

ONSDAG 19 april 2017
Förutsättningar saknas för bevarande av kulturvärden

Riksantikvarieämbetets nya rapport ”Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser” visar att kommunerna behöver bättre förutsättningar för att ta hand om bebyggelsens kulturvärden när byggandet öka...