Projektbevakning

Den 17 april förvärvades tjänsten Projektbevakning av Sverige Bygger AB. 

Övergångsperioden under vilken befintliga kunder kunde utnyttja tjänsten är nu förbi. Befintliga kunder har kontaktats av eller konverterats till lösningar hos Sverige Bygger.

Vid frågor vänligen kontakta Björn Wadén:
E-post: bjorn.waden@sverigebygger.se
Telefon: 0650-402800