Projektbevakning

Den 17 april förvärvades tjänsten Projektbevakning av Sverige Bygger AB. 

Under en övergångsperiod kommer Svensk Byggtjänst fortsätta att ansvara för drift och leverans av tjänsten. Befintliga kunder kommer under övergångsperioden fortsatt kunna nyttja tjänsten precis som vanligt. Projektbevakning kommer successivt att övertas av Sverige Bygger.