Projektbevakning Storstad (3 län)

Byggprojekt_Storstad

Pris: 12 800 kr/år + moms


Stockholm, Västra Götaland och Skåne län.

Projektbevakning från Svensk Byggtjänst ger dig snabbare och bättre information om planerade byggprojekt – var och vad som ska byggas och när de viktiga besluten tas. Vi ger dig direktkontakt med beslutsfattarna i varje projekt.

För att kunna arbeta effektivt med kundrelationer och affärsverksamhet är det viktigt att ha ett bra beslutsunderlag. Vi vet inte bara vad som ska byggas, när, och var. Vi vet också till vilket värde, både totalt och nedbrutet på underentreprenader såsom Bygg, El, Vent, VS och Hiss.

Som kund får du också tillgång till kompletterande information som upphandlingsdokument, ritningar, situationsplaner, skisser, filmer och möjlighet att koppla på en webbkamera. Allt för att skapa ett så bra beslutsunderlag som möjligt.


Gå till Projektbevakning

Art nummer: 881024

Abonnemanget är löpande tills uppsägning sker

Licensvillkor

Art nummer: 881024