Renoveringsinfo online – för hållbar och lönsam förvaltning

Sveriges bostadsbestånd står inför ett omfattande renoveringsbehov, inte minst för att klara skärpta miljö- och energikrav.

Renoveringsinfo online innehåller kunskap och information för varje renoveringsåtgärd. Det ger aktörer i branschen mycket goda möjligheter att genomföra effektiva renoveringsprocesser. 

Här får du nyheter och fördjupning och håller dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Du får också tips på litteratur inom renoveringsområdet.

Renoveringsinfo online är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och Nationellt Renoveringscentrum vid Lunds Tekniska Högskola.

Till Renoveringsinfo

Pris:

(Ord. Pris: )

Pris: