När kontoret, lokalen eller bostaden ska renoveras hamnar den gamla inredningen allt som oftast på soptippen, trots att det finns många fördelar med att återanvända.

Billigt och snabbt

Material med standardmått har ett högt andrahandsvärde och efterfrågan är stor. Standardiserade produkter är ofta lätta att plocka ner och enkla att använda igen. Om det inte finns speciella krav på utseende eller kvalité är det både billigare och mycket mer tidseffektivt att använda gamla produkter än att köpa nya.

Miljövänligt

Genom att ge nytt liv åt dina produkter gör du en stor insats för miljön. Avfallsmängden från bygg- och rivningssektorn är den nästa största i Sverige. För att klara EU:s miljömål måste branschen minska avfallet. År 2020 ska 70% av det icke farliga bygg- och rivningsavfallet återvinnas eller återvändas, idag återvinner vi omkring hälften.


Enligt EU:s miljömål ska återvinningsgraden uppnå 70 procent år 2020.

Bäst lämpade

IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram de produktgrupper som lämpar sig bäst för återvinning, vilket är: dörrpartier innerväggar VVS, tvättställ eller WC-stolar, beslag och dörrautomatik, dörrtrycken, dörrbeslag, och dörrstängare, belysning, galler och smide, spiraltrappor, tillgänglighetsramper och förrådsgaller.

Läs mer och fördjupa dig i ämnet här