Hållbarhet på Svensk Byggtjänst

Som hela byggbranschens kunskapsföretag vill vi bidra till en trygg och säker byggprocess. Vi har som mål att vara det självklara stödet under branschens resa mot att bli mer hållbar. 

Svensk Byggtjänst lanserar etikforum

Att arbeta för en sund och etisk bransch som motverkar fusk, mutor och korruption är en akut och prioriterad fråga. Nu får vi på Svensk Byggtjänst förtroendet att samla och sprida samhällsbyggarnas etiska frågor och initiativ i Etikforum. Forumet ersätter tidigare Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd. 

Hållbarhet i yrkesutbildningar

Branschen, elever och lärare efterfrågar mer hållbarhet i yrkesutbildningar. Maria Hernroth föreläste under vecka 44 för 170 yrkeslärare om grundläggande hållbarhet. Läs mer om dagarna och de reflektioner vi fick med oss från arrangörer och deltagare. 

863 röster om hållbarhet

Branschen har talat, vi har lyssnat. 863 representanter har generöst delat med sig av sina åsikter om sektorns största hållbarhetsutmaningar här kan du läsa resultatet! 

Klimatkompenserad bokproduktion

Vi klimatkompenserar alla våra bokproduktioner med genom Vi-skogen. Här kan du läsa mer om initiativet och vad de gör för att främja hållbar klimatkompensation. 

Förlagets hållbarhetsarbete

Vi strävar ständigt efter att bli bättre och minska vårt klimatavtryckt. Svensk Byggtjänsts förlagsverksamhet har tagit steg för att bidra till förändringsarbetet.

Ny medlem i SGBC

Som ett led i vårt pågående hållbarhetsarbete har Svensk Byggtjänst nyligen blivit medlem hos Sveriges ledande organisation för hållbart byggande - Sweden Green Building Council, SGBC.  

Möten med branschen

8/11 Forum för sund konkurrens

Byggnads

Maria Hernroth deltog och diskuterade etiska frågor i branschen när Byggföretagen annordnade Forum för sund konkurrent. Där diskuterades beställarrollen med fokus på kunskap och kompetens.

1/11 Utbildning BYN

Yrkesnämnd

Två webbinar genomfördes den 31/10 och den 1/11 där Maria Hernroth undervisade totalt 80 yrkeslärare i grundläggande hållbarhet. Deltagarna satt utspridda över stora delar av landet - från Karlskrona till Sollefteå.

1/11 Utbildning VVS-lärare

Yrkesnämnd

Som en del i ett gemensam satsning tillsammans med branschens yrkesnämnder undervisade Maria Hernroth ca 70 VVS-yrkeslärare på VVS-museet i Bromma. Utbildningen handlade om grundläggande Hållbarhetskunskaper och vi fick i genjäld flera insikter om svårigheterna med att undervisa i hållbarhet.

26/10 Utbildning TYA

Yrkes- och Arbetsmiljönämnd

Maria Hernroth utbildade 100 deltagare på årliga konferensen för Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd i grundläggande hållbarhet. Många aktiva och engagerade deltagare i publiken.

12/10 Psykoscoial arbetsmiljö

Byggnads

För att lansera temat för Byggnads arbetsmiljövecka deltog Maria Hernroth i deras webbinar om psykosocial arbetsmijö. Hon pratade om vikten av att belysa de psykosociala delarna på alla arbetsplatser och hur det kan motverka olyckor, skador och dålig arbetsmiljö.

29/9 Byggforum 2022

Aktuell hållbarhet

Maria redovisar resultatet från Svensk Byggtjänsts intressentdialog och deltog i paneldiskussion om hur och vad förenklar byggsektorns väg mot ökad hållbarhet. Dagen handlade om branschens utmaningar och vad man behöver tänka på i omställning till en mer hållbar byggprocess.

28/9 Utbildningsnämnd

Fastighetsbranschen

Maria genomförde ett webbinarium där hon pratade om hur man kan lära av byggbraschen där man vill locka unga till fastighetsbraschen.

6/9 MAQ:s Fastighetsdag

Hållbart byggande

Maria deltog i MAQ advokatbyrås fastighetsdag i Göteborg och berättade om resultatet av vår intressentdialog samt deltog i en paneldebatt. Temat på dagen var "hållbarhet med fokus på utmaningarna i att bygga hållbart ur ett fastighetsägarperspektiv".