Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Hållbarhet på Svensk Byggtjänst

Som hela byggbranschens kunskapsföretag vill vi bidra till en trygg och säker byggprocess. Vi har som mål att vara det självklara stödet under branschens resa mot att bli mer hållbar. 

Rapport om branschens hållbarhetsutmaningar

Branschen har talat, vi har lyssnat. 863 representanter har generöst delat med sig av sina åsikter om sektorns största hållbarhetsutmaningar här kan du läsa resultatet! 

Nyheter

Branschen har talat

Under kvartal ett 2022 har vi genomfört en omfattande intressentdialog för att ta reda på byggbranschens största utmaningar när det kommer till hållbarhet. Läs mer om processen och vad som händer framåt.  

Resans början!

Hållbarhetschef Maria Hernroth berättar om starten på Svensk Byggtjänst hållbarhetsresa - hur vi började och vart vi är påväg. 

Ny medlem i SGBC

Som ett led i vårt pågående hållbarhetsarbete har Svensk Byggtjänst nyligen blivit medlem hos Sveriges ledande organisation för hållbart byggande - Sweden Green Building Council, SGBC.  

Möten med branschen

31/5 Sveriges Allmännytta

Miljöråd

Maria Hernroth träffade Sveriges Allmännyttas miljöråd och delade med sig av resultaten av vår intressentdialog. Diskussionen kretsade kring leverantörskedjan, social hållbarhet och svårigheterna för små företag att hantera krav på rapportering och klimatberäkningar.

20/5 YNIS

Närverk för yrkesnämnder

Yrkesnämnderna som närvarade fick en kort genomgång av resultaten från vår intressentdialog och samtliga kände igen sig i behovet av ökad hållbarhetsundervisning. Samarbete mellan Svensk Byggtjänst och YNIS är i planeringsfas.

17/5 Sustainergies

Studentåsikter

I samarbete med Sustainergies fick ett 15 tal studenter analysera branschens hållbarhetskommunikation med fokus på Svensk Byggtjänsts ägare. Med hjälp av resultatet kan vi försäkra oss om att vi unisont använder oss av gemensamma termer och begrepp när det kommer till hållbarhet.

31/3 Nackademin

Utbildning

I slutet av mars besökte Maria Hernroth Nackademin för att hålla en utbildning för elever på temat mångfald, jämställdhet och inkludering i byggbranschen.