Visselblåsning

null

Varför visselblåsa? 

Svensk Byggtjänst strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla dig möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och säkerhet och som du når genom att klicka här. 

Vem kan rapportera? 

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Svensk Byggtjänst. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.  

Vad kan rapporteras? 

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro. Exempel på vad som kan rapporteras är bland annat missförhållande som strider mot EU-rätten och missförhållanden av allmänintresse så som allvarliga miljöbrott, stöld, bedrägeri och allvarliga trakasserier.  

Hur rapporterar jag?

Det finns olika sätt att rapportera på, både skriftligt, genom ljudfil digitalt eller fysiskt. Nedan kan du läsa kort om de olika alternativen. För mer utförliga beskrivningar så läs vår visselblåsarpolicy. 

  • Skriftlig rapportering: Använd vår digitala visselblåsarfunktion Visslan för att skapa en skriftlig rapport. Du kan även bifoga ytterligare bevis i form av dokument, bilder eller ljudfiler om det behövs. 
  • Muntlig rapportering: Du kan ladda upp ljudfiler som bilagor när du rapporterar online. Alternativt kan du begära ett fysiskt möte med ärendehanterare via Visslan eller genom att kontakta dem direkt. 
  • Extern rapportering: Vi uppmuntrar alltid intern rapportering först, men om det inte är möjligt eller olämpligt kan du rapportera externt till behöriga myndigheter eller EU-institutioner. Kontaktupplysningar till dessa finns på följande webbadress: Externa rapporteringskanaler för visselblåsning 

Hur hanteras rapporteringen? 

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras av Advokatfirman Lindahl för att garantera oberoende hantering av ärenden. Alla ärenden kan komma att lämnas över till de interna kontaktpersonerna efter initial granskning och rekommendation från Advokatfirman Lindahl.

Har du fler frågor? 

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna nedanstående dokument:  

nullSvensk Byggtjänst6 Nov 2023