CoClass Bas - allt bygger på gemensam dokumentation

0 kr / årExkl. moms

CoClass är ett klassifikationssystem för all byggd miljö. Begreppsmodellen kan användas av alla parter under byggnadsverkets hela livscykel - från tidiga skeden till förvaltning och rivning.

I denna version får du, utan kostnad, tillgång till grundtabellerna och dess innehåll (klasser, koder, egenskaper etc), i läsläge.

Har du behov av att skapa strukturer, egenskaper och aktiviteter rekommenderar vi CoClass Studio.

Besök CoClass