Om Svensk Byggtjänst

Svensk Byggtjänst är hela samhällsbyggnadssektorns samlade och validerade kunskap på ett och samma ställe. Vi ger ut referensverket AMA och tillhandahåller byggrelaterade tjänster, information och litteratur.