Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Hållbarhet

Provläs
Energihushållning o värm...

Liksom tidigare finns krav på energihushållning vid ändring eller ombyggnad av hus. Huvudprincipen är att vid omfattande renovering ska kraven för nya byggnader uppfyllas.

Byggvägledningen innehåller råd om hur energieffektivisering kan hanteras vid ändr...

Läs mer
bok

495 kr

Provläs
Hållbara hus i kallt kli...

Av: Ulf Nordwall (red), Thomas Olofsson (red)

Boken beskriver hur hållbar arkitektur kan vara utformad i subarktiskt och arktiskt klimat. Detta visas genom 31 exempel på hållbart byggande i Finland, Sverige, Norge, Svalbard, Island, Grönland, Kanada och USA. Projekten presenteras ur sex hållbarhetsperspekt...

Läs mer
bok

530 kr

Hållbar utveckling - nya...

Av: Fredrik Hedenus, Mats Persson, Frances Sprei

Boken beskriver hur olika aktörer aktivt arbetar med hållbar utveckling och ställer frågan om vilket ansvar vi har i våra yrkesroller att verka för en hållbar utveckling. Boken tar också upp de huvudsakliga skiljelinjer som finns i hur begreppet förstås och tol...

Läs mer
bok

162 kr

Människa och miljö. Utg ...

Av: Christel Persson, Helena Andersson, Claes Dahlqvist, Bengt Nihlgård, Torleif Bramryd

Boken behandlar nyckelfrågorna inom hållbar utveckling och miljöstrategi. Här får läsaren både en förståelse för och en uppdatering av forskningsläget inom ämnen som global uppvärmning, resursfördelning, energiförsörjning, hållbar produktion och konsumtion samt...

Läs mer
bok

410 kr

Provläs
Hållbart såklart!

Av: Susanna Elfors

I boken presenteras hur de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet hänger samman, och inte minst möjligheter att förena dem. Det finns mycket som går att påverka på stadsdels- eller fastighetsnivå, exempelvis tekniska energieffektiviserings...

Läs mer
bok

375 kr

Byggnadsmaterial. Utg 3

Av: Per Gunnar Burström, Kjell Nilvér

Byggsektorn använder ett mycket stort antal material till en sammanlagd kostnad som uppgår till drygt 40 % av den totala byggkostnaden. Alla dessa olika material behandlas i boken.

I de första 11 kapitlen beskrivs och definieras materialens viktigaste eg...

Läs mer
bok

560 kr

Bygga hus - Illustrerad ...

Av: Bengt Strandberg, Fredrik Lavén

Husbyggandet står idag inför nya utmaningar. Det räcker inte att bara bygga konstruktionsmässigt hållbart utan man måste även bygga såväl ekonomiskt som ekologiskt hållbart. ”Bygga hus – Illustrerad bygglära” är en konkret och praktisk guide till ett hållbart b...

Läs mer
bok

378 kr

Förnybar energi. Utg 2

Av: Göran Sidén

Förnybar energi är ett område i snabb utveckling. Den årliga ökningen i världen har varit mer än 20 % åren 2004–2014 för till exempel solceller, vindkraft, biodiesel och geotermisk värme. Utvecklingen drivs av klimatfrågan, där förnybar energi ger en minskning ...

Läs mer
bok

438 kr

Teknik

Provläs
Byggekologi. Kunskaper f...

Av: Maria Block, Varis Bokalders

”Byggekologi. Kunskaper för ett hållbart byggande” ger dig de kunskaper du behöver för att kunna bygga miljöanpassade byggnader och samhällen. Boken handlar om vad man bör beakta för att få till stånd en hållbar utveckling inom byggsektorn.

Boken tar upp fyr...

Läs mer
bok

950 kr

Provläs
Solenergi. Praktiska til...

Av: Lars Andrén

Solenergin kommer att spela en viktig roll i vår framtida energiförsörjning, vilket är bra för miljön, klimatet och ekonomin. Den här boken fokuserar på solenergi i alla dess former med tonvikt på solvärme och solel. Boken behandlar även luftburen solvärme, pas...

Läs mer
bok

465 kr

Byggnader i energisystem...

”Byggnader i energisystem” har som syfte att utmana tankesätt och stimulera till bredare angreppssätt vid investeringar i befintliga och nya byggnader.

Här presenteras elva inspirerande exempel på olika systemlösningar, nytänkande och tekniskt intressanta, ...

Läs mer
bok

295 kr

Provläs
Bästa inneklimat till lä...

Av: Gunnel Forslund, Jan Forslund

Boken beskriver på ett pedagogiskt sätt hur en byggnad, dess fastighetsorganisation och kunder kan fungera sett ur ett energiperspektiv och utifrån en helhetssyn. Genom att analysera driftskostnader och energiinvesteringar ur ett sociotekniskt perspektiv får ma...

Läs mer
bok

557 kr

Sustainable Construction...

Av: Sebastian El Khouli, Viola John, Martin Zeumer

What makes building materials sustainable? How to reduce the amount of embodied energy in building constructions? And how does a Life Cycle Analysis work? These are questions which are becoming increasingly more common in the context of sustainable construction...

Läs mer
bok

595 kr

Hållbar utveckling - en ...

Av: Jon-Erik Dahlin

Vardagen för olika ingenjörer kan se väldigt olika ut, men den klassiska bilden av ingenjören är densamma: problemlösaren och möjlighetsskaparen. Ingenjören ser hur man kan förändra det vi gör i dag så att världen kan bli lite bättre. Och det är precis detta som ”...

Läs mer
bok

324 kr

Cirkulära materialflöden...

Av: Leena Kossila

Cirkulär ekonomi är ett område under utveckling - och är samtidigt redan en verklighet för många företag. Hur har de tänkt? Hur har de gjort? Hur kan ett cirkulärt materialflöde se ut? Hur hanterar man olika material? Vad innebär livscykeltänkande? Hur påverkas...

Läs mer
bok

275 kr

Provläs
Solvärmeteknik - en hand...

Av: Gunnar Lennermo

Boken beskriver vad solvärme är och presenterar de vanligaste typerna av solfångare. Den ger också förslag på hur en förstudie till ett solvärmeprojekt kan göras, illustrerat med en mängd systemschemor fram för allt för att visa hur en solvärmeanläggning kan ko...

Läs mer
bok

595 kr

Klimat

Klimatkrisens Sverige

Av: Erika Bjerström

I en skildring som rör sig från Abisko till Ystad berättar SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström om ett Sverige som nu förändras för evigt. Hon har träffat forskare som berättar om sina senaste upptäckter. Som en röd tråd löper deras växande oro och komment...

Läs mer
bok

225 kr

Klimatförändringar

Av: Jörgen Bogren, Torbjörn Gustavsson, Göran Loman

Boken behandlar dels de faktorer som på kort och lång sikt styr vårt klimat, dels hur klimatet har varierat över årmiljonerna. Den pågående klimatförändringen sätts i ett historiskt perspektiv, vilket möjliggör en tolkning av människans påverkan och vad som kan...

Läs mer
bok

378 kr

Storm, översvämning och ...

Av: Niklas Kämpargård

Stormarna kommer, och vi kan räkna med att de blir värre. Hur undviker du att källaren översvämmas, träd faller över ditt tak under en stormnatt och all vattentillgång stryps i trädgården under en torr och het sommar?

Med konkreta tips och handfasta fakt...

Läs mer
bok

223 kr

Utsläpp av luftförorenin...

Rapporten från Naturvårdsverket en innehåller en analys av trender för svenska utsläpp från 1990 till 2018. Det är analys av luftföroreningar som omfattas av internationella åtaganden samt en förenklad analys av framtida utsläpp till 2020, 2025 och 2030.

Läs mer
bok

165 kr

Grundvatten. Teori & til...

Av: Gert Knutsson, Carl-Olof Morfeldt

"Grundvatten. Teori & tillämpning" ger bred kunskap om grundvatten och vissa tillämpade aspekter på grundvatten. Den är avsedd för inledande studier i hydrogeologi, som översikt för studier i angränsande ämnen samt som handbok i grundvattensfrågor för tekniker och...

Läs mer
bok

724 kr

Installation av solcells...

Installation av solcellsanläggningar utgör ett verktyg i vardagen för alla som yrkesmässigt installerar eller tänker börja installera solceller. Den är uppbyggd så att läsaren enkelt kan följa installationen, från innan dess affären är tecknad, till den är inst...

Läs mer
bok

498 kr

Träd i urbana landskap

Årets Trädgårdsbok 2016!
”Träd i urbana landskap” går kapitel för kapitel igenom allt väsentligt som har med stadsträd att göra, från ekologi och design till växthantering och marklära. Boken utgör ett ovärderligt verktyg i arbetet att ska...

Läs mer
bok

522 kr

Provläs
Utemiljö. Utgåva 4

Utemiljö är en praktisk handbok för dig som arbetar med park- och utemiljöarbete inom park-, fastighets- och kyrkogårdsförvaltning eller på golf- och idrottsanläggningar. I boken finns samlad nödvändig grundläggande kunskap ino...

Läs mer
bok

675 kr

Samhällsplanering

Installation av laddning...

Av: Fredrik Byström Sjödin

Politiska beslut, klimatfrågan, och den tekniska utvecklingen hos fordonstillverkarna kommer att göra elfordon allt mer populära. Behovet och installationer av laddningsstationer kommer säkert att vara en attraktiv affär för elinstallationsföretag framöver.

...

Läs mer
bok

349 kr

Bästsäljare
Provläs
Bygg ikapp. Utg 7

Av: Elisabet Svensson

Bygg ikapp är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller också en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna...

Läs mer
bok

685 kr

Hållbar utveckling - män...

Av: Christel Persson, Torsten Persson

I dag bygger hållbar utveckling inte bara på ekologisk välfärd. Miljö- och klimatfrågor vävs samman med frågor och utmaningar inom många olika områden såsom demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Det är dock fortfarande kunskapen om sambanden i natu...

Läs mer
bok

480 kr

Urbana ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster handlar inte bara om miljö- och biodiversitetsperspektivet, utan också om hur ekosystemen bidrar till människans livsmiljö och stadens attraktivitet. Även de praktiska och rekreativa nyttor som befintlig och anlagd natur kan skapa i den byggda...

Läs mer
bok

263 kr

Stadsutveckling & design...

18 forskare och praktiker skriver om förhållningssätt, formande och utveckling av kommuner i Sverige idag. Ytterst handlar antologin om den brännande frågan om upprätthållandet av ett demokratiskt, rättvist och fritt samhälle; den byggda miljön är en katalysato...

Läs mer
bok

320 kr

Sustainability in Scandi...

Today, Scandinavia is still on the forefront of sustainable development, reorienting cultural engagement and economic growth to face climate change. The experience and knowledge accumulated by architects from Denmark, Norway and Sweden have the potential to enr...

Läs mer
bok

570 kr

BoTryggt 2030. Handbok

Av: Cornelis Uittenbogaard

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige har tillsammans med flera fastighetsägare, en rad branschorganisationer, företag och kommuner utarbetat en handbok vid namn BoTryggt2030 för planering av säkra och trygga livsmiljöer.

BoTryggt 2030 ä...

Läs mer
bok

690 kr

Performative Streetscape...

Performative streetscapes konkretiserar de globala hållbarhetsmålen i gestaltningen av gaturum och är vårt bidrag till att lyfta behovet av mer hållbara och platsanpassade gaturum i svensk stadsbyggnadspraktik. Boken ger exempel från hela världen och innehåller...

Läs mer
bok

308 kr