Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

close

Nyheter i bokhandeln

Nyutgivna titlar och nya upplagor med senaste faktan

Ljussätt staden. En handbok om ljusdesign i offe...

Ljussätt staden är en inspirerande handbok som på ett unikt sätt beskriver alla tänkbara skeden i ljusdesignprocessen. Här förmedlas frikostigt sådan kunskap som annars bara kan uppnås genom praktisk erfarenhet. Checklistor och steg-för-steg-listor i kombination m...

Läs mer
bok

545 kr

Provläs
Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkring är en uppföljare av boken Entreprenadförsäkring (2017) och handlar om den försäkring som en fastighetsägare tecknar. Boken utgår från försäkringsvillkoren för fastighetsförsäkring i de tre ledande och rikstäckande försäkringsbolagen och ett lo...

Läs mer
bok

536 kr

Arkitektens handbok 2021

Arkitektens handbok är en sammanställning av de basfakta som arkitekten och byggandet behöver. Den är systematiserad och illustrerad på ett sätt som är enkelt att hantera och den innehåller ett fylligt register med begreppsförklaringar. 2021 års upplaga innehåller...

Läs mer
bok

539 kr

Provläs
Bostadsbestämmelser 2021

En handbok om byggbestämmelser för bostäder och bostadsmiljö – nybyggnad och ändring. En bestämmelse kan vara lag, förordning, föreskrift, regel eller norm. Årets utgåva innehåller de ändringar av byggreglerna som har skett mellan 2018 och 2020. Om boken Bokens ti...

Läs mer
bok

495 kr

Bästsäljare
Teknikhandboken VVS 2021

Teknikhandboken VVS 2021, eller "Rörmokarens bästa vän", innehåller bland annat branschregler, praktisk VVS-teknik, lagar och regler. Nyheter för 2021 är bland annat: - Nya Branschregler Säker Vatteninstallation i sin helhet. - Teknisk isolering, delar av nya Bran...

Läs mer
bok

565 kr

Provläs
Koden för en bra stad

Koden för en bra stad handlar om hur ämbetsmannen Georges-Eugène Haussmann under senare hälften av 1800-talet byggde det moderna Paris och vad det kan lära oss om stadsbyggande när det gäller de grundläggande fysiska förutsättningarna som skapar en bra och långsik...

Läs mer
bok

575 kr

Byggarbetsplatsens teknikhandbok 2020

Handboken vänder sig till dig som i ditt yrke dagligen bygger hus i någon form. Syften att, inom ramen för Ett hållbart samhällsbyggande i världsklass, minimera antalet byggfel, tillbud och olyckor. Byggarbetsplatsens teknikhandbok behandlar vanliga arbeten vid by...

Läs mer
bok

399 kr

Svensk Byggtjänst rekommenderar

Ett urval av våra mest omtyckta titlar

Provläs
Frågor o svar MER Anläggning. Utg 2

Den nya utgåvan av MER Anläggning – frågor och svar har kompletterats med ytterligare frågor och svar och i några fall har vissa frågor och svar utgått.  Vidare har viss komplettering gjorts om vad som gäller enligt nya MER Anläggning 20. Boken tar upp och tydligg...

Läs mer
bok

674 kr

Provläs
Så tolkas ABK

De viktigaste domarna av betydelse för tillämpningen av ABK refereras i boken. Även domarna kommenteras med bland annat slutsatser kring rättsfallens betydelse och eventuella lärdomar som kan dras ifrån dem. Rättsfallen är ordnade efter område: Konsultuppdragets o...

Läs mer
bok

525 kr

Markexploatering. Utg 7

Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar många aktörer inom såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten omgärdas också av ett komplext lagstiftningssystem för planering och tillstånd av byggprojekt, utbyggnad och finansiering av i...

Läs mer
bok

343 kr

Provläs
Bygg ikapp. Utg 7

Bygg ikapp är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller också en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna. Bok...

Läs mer
bok

685 kr

Provläs
Minimikrav på luftväxling. Utg 11

Utgåva 11 av Minimikrav för luftväxling anger omkring 500 luftflödesvärden för olika verksamheter. Tabellerna har uppdaterats av Mats Östlund, som även skrivit ett inledande avsnitt om de samhällskrav som gäller för ventilation. Innehållet i boken är en tolkning a...

Läs mer
bok

495 kr

Arbetsmiljöregler, Sep 2019

Byggföretagens Arbetsmiljöregler är en sammanställning av gällande arbetsmiljöregler för bygg- och anläggningsverksamhet. Boken används som kursmaterial i Entreprenörsskolans arbetsmiljöutbildningar och är utmärkt att använda som uppslagsverk i det dagliga arbetsm...

Läs mer
bok

350 kr

Årets bok

Erkänt hyllade och prisade titlar

Bästsäljare
Provläs
Tidstypiska kök & bad 1880-2000

Vinnare av Årets bok 2020! Boken ger en illustrativ bild av standard- och stilutvecklingen av kök och badrum i Sveriges flerbostadshus och småhus. Utformning och utrustning av kök och badrum följer tidsandan genom decennierna, såväl tekniskt som funktionellt. Samt...

Läs mer
bok

298 kr

Provläs
Rita detaljer

Nominerad till årets bok 2020!  Att bygga hus med hög prestanda kräver genomtänkta detaljer eftersom de har stor indirekt inverkan på flera faktorer som energi, fukt och termiskt klimat. Boken Rita detaljer besvarar frågor som: Vad är en detalj? Vilka detaljer är ...

Läs mer
bok

499 kr

Provläs
Partneringboken

Nominerad till årets bok 2020! Bygg- och anläggningsprojekt handlar om stora investeringar och präglas ofta av tids- och kostnadspress, inte sällan med kvalitetsproblem som följd i det färdiga byggobjektet. Sedan millenieskiftet har intresset för alternativa model...

Läs mer
bok

555 kr

Provläs
Att vara byggherre

Vinnare årets bok 2019! Boken beskriver betydelsen och komplexiteten hos en för samhället mycket viktig roll, byggherrens. På ett strukturerat sätt leds läsaren med hjälp av flera intressanta exempel genom samhällsbyggnadsprocessen ur en byggherres perspektiv. Bok...

Läs mer
bok

485 kr

AMA-böcker

Förenklar processen att formulera material- och utförandekrav

Bästsäljare
AMA Anläggning 20

AMA Anläggning är referensverket som används när man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA Anläggning 20 har uppdaterats parallellt med RA Anläggning 20 och MER Anläggning 20....

Läs mer
bok

3 490 kr

AMA EL 19

AMA EL 19 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA EL 19 är en revidering av AMA EL 16. Några nyheter i AMA EL 19: Ny kodstruktur för kapi...

Läs mer
bok

3 490 kr

AMA VVS & Kyla 19

AMA VVS & Kyla 19 är avsedd som underlag när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och som referens när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA VVS & Kyla 19 är en revidering av AMA VVS & Kyl 16. Några viktiga nyheter i AMA...

Läs mer
bok

3 490 kr

AMA Hus 18

AMA Hus är det referensverk som används för att göra tekniska beskrivningar och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras. Viktiga nyheter i AMA Hus 18: Nytt avsnitt för Beläggningar av hårdbetongmassa med underliggande koder och rubriker finns nu. För k...

Läs mer
bok

3 490 kr

Allmänna bestämmelser

Rätt och riktigt för standardavtal, utförandeentreprenad, totalentreprenad och konsultuppdrag

Byggkostnader

Kalkylering, prissättning och underhållskostnader

ÅFs lilla prisbok 2020

Priserna i årets utgåva av prisboken är avsedda som vägledning i tidiga skeden, till exempel vid jämförelser mellan olika alternativ. I den fortsatta projekteringen, som underlag för investeringsbeslut och för budgetering, krävs mer detaljerad kostnadsinformation....

Läs mer
bok

475 kr

Byggnyckeln Kalkyl Blå 2019/2020

"Byggnyckeln. Kalkyl BLÅ" används för att upprätta egna kalkyler vid nybyggnad och ombyggnad, värdera konstruktionslösningar tekniskt och ekonomiskt samt upprätta budget för totala byggprojekt. Här redovisas konstruktionslösningar för mark, golv, väggar, bjälklag ...

Läs mer
bok

565 kr

BK 2020. Byggmästarnas kostnadskalkylator

Kalkylverket innehåller priser på material och arbetsutförande. Dessutom finns kalkyler som visar kostnadsberäkningar för bl a större hyreshus, villor och ombyggnadsprojekt. Vidare finns exempel på indexreglering, materialprislistor, indextablåer m m. BK 2020 är s...

Läs mer
bok

1 090 kr

Underhållskostnader 2020 + checklista

Underhållskostnadsboken är ett planerings- och kalkyleringsverktyg vid ombyggnad, reparation och underhållsplanering. Med hjälp av boken kan du upprätta en detaljerad långsiktig underhållsplan och få kontroll över underhållskostnaderna. I boken redovisas aktuell k...

Läs mer
bok

4 095 kr

Byggregler

Fakta, regler och handböcker om byggregler

Lagtextens byggregler 2020-08-01

Lagtextens byggregler, även kallad "Ugglan", innehåller en sammanställning av alla lagar, förordningar och föreskrifter som ingår i kunskapskravet för en kontrollansvarig enligt 8 § BFS 2015:2 Nytt i utgåvan är ändringar: BBR 29 KUM FEMB PBL

Läs mer
bok

450 kr

Provläs
Författningshandbok för byggsektorn 2020/21

Den årliga boken redovisar ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet. Texterna i denna utgåva är giltiga per 1 juli 2020, men även...

Läs mer
bok

1 090 kr

Provläs
PBL Utg 3. En handbok om PBL o samhällsbyggande

Denna tredje utgåva är kraftigt omarbetad och beskriver lagen i sitt sammanhang och hur den är tänkt att tillämpas. Den ger även ett historiskt perspektiv på PBL. Tyngdpunkten ligger på den tillämpade delen och på de olika processer som genomsyrar PBL, med komment...

Läs mer
bok

582 kr