Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Hållbarhet

Litteratur inom hållbarhet för byggbranschen, som belyser hållbarhet från olika vinklar. Svensk Byggtjänst tillhandahåller böcker som exempelvis innefattar ämnen som infrastruktur, energibesiktning och människans behov i stadsrummet. I kategorin Hållberhet återfinns bland andra böckerna Infrastrukturguiden, Städer för människor  och Energihushållning och värmeisolering.

Provläs
Återbruk av byggmaterial

Av: Martina Strand Nyhlin, Johanna Åfreds

Boken Återbruk av byggmaterial presenterar goda exempel på hur man konkret har arbetat med återbruk i en mängd inspirerande projekt inom bygg-och fastighetsbranschen. Boken ger en nulägesanalys, diskuterar hinder och lösningar för återbruk samt beskriver materiale...

Läs mer
bok

499 kr

Provläs
Bygg ikapp. Utg 7

Av: Elisabet Svensson

Bygg ikapp är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller också en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna. Bok...

Läs mer
bok

699 kr

E-bok
Provläs
E-BOK Bygg ikapp. Utg 7

Av: Elisabet Svensson

Utgåva nummer sju av Bygg ikapp handlar om ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Upplagan är en manual och ett referensverk som omfattar regler och lärdomar för vad som krävs för att miljön ska vara brukbar och tillgänglig. Bo...

Läs mer
E-bok

699 kr

Provläs
Byggekologi. Kunskaper för ett hållbart byggande...

Av: Maria Block, Varis Bokalders

”Byggekologi. Kunskaper för ett hållbart byggande” ger dig de kunskaper du behöver för att kunna bygga miljöanpassade byggnader och samhällen. Boken handlar om vad man bör beakta för att få till stånd en hållbar utveckling inom byggsektorn. Boken tar upp fyra vikt...

Läs mer
bok

950 kr

Provläs
Städer för människor

Av: Jan Gehl

Arkitekten Jan Gehls bok Städer för människor sammanfattar 50 års forskning om stadsliv och samspel mellan staden och människan. Det som ger utveckling åt en stad, ger den liv och gör den attraktiv, är människans behov och upplevelse av stadsrummet. Om boken Städe...

Läs mer
bok

495 kr

Provläs
Insektsnyckeln - våra vanligaste skadeinsekter

Insektsnyckeln kan användas för att snabbt identifiera några av de vanligast förekommande skadeinsekterna i Sverige. 41 olika skadeinsekter sorterade i systematisk ordning illustreras i bild och ges en kortfattad beskrivning i text. Se SVT Östs inslag om Insektsny...

Läs mer
bok

400 kr

Asbest - arbeta på rätt sätt

Användningen av asbest är helt förbjuden i Sverige sedan 1982. Men asbest finns fortfarande kvar i byggnader, maskiner, fartyg och flera andra områden. Risk för exponering finns till exempel i samband med rivning, reparationer och underhåll. Bokens syfte är att ge...

Läs mer
bok

245 kr

Bättre arbetsmiljö - BAM Handbok. Utg 16

Av: Robert Jakobsson, Krister Skoglund

Bättre arbetsmiljö – Handbok är en uppslagsbok med de baskunskaper som behövs för att hantera de flesta arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats. Boken tar upp såväl den fysiska arbetsmiljön som den organisatoriska och sociala. Om man på arbetsplatsen...

Läs mer
bok

465 kr

Provläs
Beteendebaserad säkerhet. Handbok för byggbransc...

Av: Erik Matton, Fredrik Rosengren

VINNARE ÅRETS BOK 2018! "En pedagogiskt upplagd bok som reder ut varför vi gör som vi gör och hur vi borde tänka vad gäller säkerhet. I en ingenjörsdriven bransch styrd av ekonomi och hårda fakta, ger boken ett nytt och vidare perspektiv med fokus på förändring av...

Läs mer
bok

356 kr

E-bok
E-BOK Återbruk av byggmaterial

Av: Martina Strand Nyhlin, Johanna Åfreds

Boken presenterar goda exempel på hur man konkret har arbetat med återbruk i en mängd inspirerande projekt inom bygg-och fastighetsbranschen. Boken ger en nulägesanalys, diskuterar hinder och lösningar för återbruk samt beskriver materialens potential. Exempel ges...

Läs mer
E-bok

499 kr