Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Hållbarhet

Provläs
Bygg ikapp. Utg 7

Av: Elisabet Svensson

Bygg ikapp är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller också en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna. Bok...

Läs mer
bok

685 kr

Bygga hus - Illustrerad bygglä...

Av: Bengt Strandberg, Fredrik Lavén

Husbyggandet står idag inför nya utmaningar. Det räcker inte att bara bygga konstruktionsmässigt hållbart utan man måste även bygga såväl ekonomiskt som ekologiskt hållbart. ”Bygga hus – Illustrerad bygglära” är en konkret och praktisk guide till ett hållbart bygg...

Läs mer
bok

378 kr

Provläs
Infrastrukturguiden

Av: Magnus Brile

Infrastrukturguiden – handbok i projektledning beskriver hur och varför infrastrukturprojekt startas, och redogör för den generiska process som de flesta projekt går igenom. För att kunna bedriva ett projekt effektivt så krävs det å ena sidan ett gott arbetsklimat...

Läs mer
bok

495 kr

E-bok
Provläs
E-BOK Bygg ikapp. Utg 7

Av: Elisabet Svensson

Utgåva nummer sju av Bygg ikapp handlar om ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Upplagan är en manual och ett referensverk som omfattar regler och lärdomar för vad som krävs för att miljön ska vara brukbar och tillgänglig. Bo...

Läs mer
E-bok

548 kr

Byggkonstruktion. Regel- och f...

Av: Tord Isaksson, Annika Mårtensson

Avsnitten i boken tar upp alla delar som ingår vid dimensionering av enklare fall; laster, betong- och träkonstruktioner och byggstatik. Boken är framtagen tillsammans med läroboken Byggkonstruktion där innehållet baseras på Eurokod och EKS 11.

Läs mer
bok

203 kr

Provläs
Bästa inneklimat till lägsta e...

Av: Gunnel Forslund, Jan Forslund

Boken beskriver på ett pedagogiskt sätt hur en byggnad, dess fastighetsorganisation och kunder kan fungera sett ur ett energiperspektiv och utifrån en helhetssyn. Genom att analysera driftskostnader och energiinvesteringar ur ett sociotekniskt perspektiv får man e...

Läs mer
bok

557 kr

Provläs
Byggekologi. Kunskaper för ett...

Av: Maria Block, Varis Bokalders

”Byggekologi. Kunskaper för ett hållbart byggande” ger dig de kunskaper du behöver för att kunna bygga miljöanpassade byggnader och samhällen. Boken handlar om vad man bör beakta för att få till stånd en hållbar utveckling inom byggsektorn. Boken tar upp fyra vikt...

Läs mer
bok

950 kr

Byggkonstruktion enligt euroko...

Av: Börje Rehnström, Carina Rehnström

Detta kompendium tar upp dimensioneringsmetoder för byggkonstruktioner med hjälp av partialkoefficientmetoden enligt eurokoderna. Det grundar sig främst på ”Eurokod 0 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk (SS-EN 1990)”, de delar av ”Eurokod 1 Laster på b...

Läs mer
bok

265 kr

Bättre arbetsmiljö - BAM Handb...

Uppslagsboken är omfattande med grundläggande kunskaper om det mesta inom arbetsmiljöområdet. Boken tar upp de flesta arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats.

Läs mer
bok

350 kr

Byggnadsmekanik

Av: Jean-Marc Battini

Boken behandlar analys av interna krafter, spänningar och deformationer hos enkla tvådimensionella balkar, axlar, ramar och fackverk. Ämnet introduceras på ett rigoröst men enkelt sätt men hjälp av många exempel. I slutet av varje kapitel ges exempel på övningsupp...

Läs mer
bok

385 kr