Hållbarhet

Litteratur inom hållbarhet för byggbranschen, som belyser hållbarhet från olika vinklar. Svensk Byggtjänst tillhandahåller böcker som exempelvis innefattar ämnen som infrastruktur, energibesiktning och människans behov i stadsrummet. I kategorin Hållbarhet återfinns bland annat böckerna Miljörätt, Smarta och hållbara byggnader och Detaljplanehandboken.

Provläs

Säkerhetsparadoxen

Av: Fredrik Rosengren

I skuggan av ökande antal dödsolyckor på svenska arbetsplatser står byggbranschen inför en utmaning som kräver en förändring av grundläggande arbetssätt. Trots uttalade nollvisioner fortsätter olyckorna att öka. Vad är det som går fel? Säkerhetsparadoxen presenter...

Läs mer
Bok

595 kr

Provläs

Städer för människor

Av: Jan Gehl

Arkitekten Jan Gehls bok Städer för människor sammanfattar 50 års forskning om stadsliv och samspel mellan staden och människan. Det som ger utveckling åt en stad, ger den liv och gör den attraktiv, är människans behov och upplevelse av stadsrummet. Om boken Städe...

Läs mer
Bok

520 kr

Provläs

Bygg ikapp. Utg 7

Av: Elisabet Svensson

Bygg ikapp är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller också en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna.   B...

Läs mer
Bok

776 kr

E-bok
Provläs

E-BOK Bygg ikapp. Utg 7

Av: Elisabet Svensson

Utgåva nummer sju av Bygg ikapp handlar om ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Upplagan är en manual och ett referensverk som omfattar regler och lärdomar för vad som krävs för att miljön ska vara brukbar och tillgänglig. Bo...

Läs mer
E-bok

776 kr

Provläs

Byggekologi - kunskaper för ett hållbart byggande. Utg 4

Av: Maria Block, Varis Bokalders

Boken Byggekologi handlar om hur vi bör bygga och ta hand om våra hus, städer och landsbygd om vi vill vara med och skapa ett hållbart samhälle. Vi befinner oss vid ett historiskt vägskäl. Risken är stor att vi, om vi fortsätter som vanligt, drastiskt försämrar fö...

Läs mer
Bok

1 049 kr

Provläs

De osynliga systemen

Av: Pär Blomkvist

DE OSYNLIGA SYSTEMEN handlar om den kommunala infrastrukturens historia i Sverige och utvecklingen från privata eller halvprivata arrangemang för gator, vatten och sanitet till fullt utvecklade offentliga infrasystem från mitten av 1800-talet och fram till idag. V...

Läs mer
Bok

699 kr

Provläs

Smarta och hållbara byggnader

Av: Jonas Anund Vogel

Det är idag både tekniskt möjligt och ekono­miskt försvarbart att bygga smarta och hållbara byggnader. Tekniken finns, enskilda system kan kopplas samman till en optimerad helhet och information från system och sensorer kan användas för att göra drift och förvaltn...

Läs mer
Bok

485 kr

Städernas stenar - Hur den byggda staden formar den levda staden

Av: Lars Marcus

Städers bebyggda form är en av våra mest långlivade strukturer. Bebyggelsens form spelar en aktiv roll i att forma stadens invånares vardagsliv. Social segregation, lokala marknader och ekosystemtjänster påverkas av bebyggelseformen. Byggandet av städer är en av m...

Läs mer
Bok

215 kr

Energieffektivisering

Av: Patrik Thollander, Magnus Karlsson, Patrik Rohdin, Jakob Rosenqvist

Bokens första del fokuserar på energikartläggning ochenergieffektivisering. I den andra delen behandlas energiledning samt hinder och incitament för energieffektivisering i svensk tillverkningsindustri. I den tredje och sista delen riktas fokus mot styrmedel för e...

Läs mer
Bok

455 kr

Detaljplanehandboken. Utg 4

Av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

I boken beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor behandlas i temaavsnitt om: Strandskydd, Buller, Skyddsvärda områden, Miljökv...

Läs mer
Bok

813 kr