Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

close

Hållbarhet

Provläs
Bygg ikapp. Utg 7

Av: Elisabet Svensson

Bygg ikapp är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller också en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna. Bok...

Läs mer
bok

685 kr

Provläs
Bästa inneklimat till lägsta e...

Av: Gunnel Forslund, Jan Forslund

Boken beskriver på ett pedagogiskt sätt hur en byggnad, dess fastighetsorganisation och kunder kan fungera sett ur ett energiperspektiv och utifrån en helhetssyn. Genom att analysera driftskostnader och energiinvesteringar ur ett sociotekniskt perspektiv får man e...

Läs mer
bok

557 kr

Provläs
Energihushållning o värmeisole...

Av: Arne Elmroth

Liksom tidigare finns krav på energihushållning vid ändring eller ombyggnad av hus. Huvudprincipen är att vid omfattande renovering ska kraven för nya byggnader uppfyllas. Byggvägledningen innehåller råd om hur energieffektivisering kan hanteras vid ändring av byg...

Läs mer
bok

495 kr

E-bok
Provläs
E-BOK Bygg ikapp. Utg 7

Av: Elisabet Svensson

Utgåva nummer sju av Bygg ikapp handlar om ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Upplagan är en manual och ett referensverk som omfattar regler och lärdomar för vad som krävs för att miljön ska vara brukbar och tillgänglig. Bo...

Läs mer
E-bok

548 kr

Provläs
Byggekologi. Kunskaper för ett...

Av: Maria Block, Varis Bokalders

”Byggekologi. Kunskaper för ett hållbart byggande” ger dig de kunskaper du behöver för att kunna bygga miljöanpassade byggnader och samhällen. Boken handlar om vad man bör beakta för att få till stånd en hållbar utveckling inom byggsektorn. Boken tar upp fyra vikt...

Läs mer
bok

950 kr

BYT 16 Geodesi och mätningstek...

Av: Samuel A. Berg

Byt 16 – Geodesi och Mätningsteknik är ett nytt läromedel som tagits fram i samråd med Högskolan Västs Lantmäteriutbildning. Boken är indelad i två avsnitt där det första tar upp geodesidel och det andra mätningsteknik. Varje avsnitt avslutas med en övningsdel, to...

Läs mer
bok

490 kr

Provläs
Städer för människor

Av: Jan Gehl

Arkitekten Jan Gehls bok Städer för människor sammanfattar 50 års forskning om stadsliv och samspel mellan staden och människan. Det som ger utveckling åt en stad, ger den liv och gör den attraktiv, är människans behov och upplevelse av stadsrummet. Om boken Städe...

Läs mer
bok

485 kr

Medborgardialog - om det svåra...

Medborgardialog ses idag som ett verktyg för demokrati och det praktiska handhavandet behöver fortsätta att utvecklas och fördjupas. Inom samhällsbyggandet ställs demokratins principer mot väggen. Vad som sker eller inte sker där är ett uttryck för makt och relati...

Läs mer
bok

265 kr

E-bok
E-BOK Energihushållning o värm...

Av: Arne Elmroth

Krav på energihushållning vid ändring eller ombyggnad av hus finns sedan tidigare. Huvudprincipen är att vid omfattande renovering ska kraven för nya byggnader uppfyllas. I boken ges råd om hur energieffektivisering kan hanteras vid ändring av byggnader. Energieff...

Läs mer
E-bok

396 kr

Detaljplanehandboken. Utg 3

Av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Handboken ger vägledning och stöd för plan- och lovhandläggare i kommuner, konsultföretag och på statliga myndigheter och för andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Boken bygger på den nya plan- och bygglagen från 2011 och är uppdaterad efter ny lagstif...

Läs mer
bok

697 kr