Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Hållbarhet

Provläs
Bygg ikapp. Utg 7

Av: Elisabet Svensson

Bygg ikapp är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller också en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna. Bok...

Läs mer
bok

685 kr

Provläs
Infrastrukturguiden

Av: Magnus Brile

Infrastrukturguiden – handbok i projektledning beskriver hur och varför infrastrukturprojekt startas, och redogör för den generiska process som de flesta projekt går igenom. För att kunna bedriva ett projekt effektivt så krävs det å ena sidan ett gott arbetsklimat...

Läs mer
bok

495 kr

Provläs
Bästa inneklimat till lägsta e...

Av: Gunnel Forslund, Jan Forslund

Boken beskriver på ett pedagogiskt sätt hur en byggnad, dess fastighetsorganisation och kunder kan fungera sett ur ett energiperspektiv och utifrån en helhetssyn. Genom att analysera driftskostnader och energiinvesteringar ur ett sociotekniskt perspektiv får man e...

Läs mer
bok

557 kr

E-bok
Provläs
E-BOK Bygg ikapp. Utg 7

Av: Elisabet Svensson

Utgåva nummer sju av Bygg ikapp handlar om ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Upplagan är en manual och ett referensverk som omfattar regler och lärdomar för vad som krävs för att miljön ska vara brukbar och tillgänglig. Bo...

Läs mer
E-bok

548 kr

Provläs
Byggekologi. Kunskaper för ett...

Av: Maria Block, Varis Bokalders

”Byggekologi. Kunskaper för ett hållbart byggande” ger dig de kunskaper du behöver för att kunna bygga miljöanpassade byggnader och samhällen. Boken handlar om vad man bör beakta för att få till stånd en hållbar utveckling inom byggsektorn. Boken tar upp fyra vikt...

Läs mer
bok

950 kr

Bättre arbetsmiljö - BAM Handb...

Uppslagsboken är omfattande med grundläggande kunskaper om det mesta inom arbetsmiljöområdet. Boken tar upp de flesta arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats.

Läs mer
bok

350 kr

Provläs
Städer för människor

Av: Jan Gehl

Arkitekten Jan Gehls bok Städer för människor sammanfattar 50 års forskning, studier och projekt om stadsliv och samspelet mellan arkitektur, staden och människorna. Baserat på exempel från städer runt om i världen förklaras utvecklingen av stadsplanering och det ...

Läs mer
bok

485 kr

BoTryggt 2030. Handbok

Av: Cornelis Uittenbogaard

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige har tillsammans med flera fastighetsägare, en rad branschorganisationer, företag och kommuner utarbetat en handbok vid namn BoTryggt2030 för planering av säkra och trygga livsmiljöer. BoTryggt 2030 är en konkr...

Läs mer
bok

690 kr

Exploateringsavtal

Av: Annika Gustafsson, Marianne Carlbring

Vad är ett exploateringsavtal? Hur ska det formuleras och vad måste ingå? För exploateringschefer, exploateringsingenjörer och andra som i sitt dagliga arbete sysslar med markexploatering är boken ett utmärkt hjälpmedel. Den tar upp både exploateringsfrågorna och ...

Läs mer
bok

315 kr

E-bok
E-BOK Infrastrukturguiden

Av: Magnus Brile

Boken Infrastrukturguiden - handbok i projektledning riktar sig till verksamma inom infrastrukturprojekt. Det gäller såväl beställare som konsulter men också för entreprenörer som samverkar med dessa och ibland även själva handlar som beställare. Du får veta hur o...

Läs mer
E-bok

396 kr