Hållbarhet

Litteratur inom hållbarhet för byggbranschen, som belyser hållbarhet från olika vinklar. Svensk Byggtjänst tillhandahåller böcker som exempelvis innefattar ämnen som infrastruktur, energibesiktning och människans behov i stadsrummet. I kategorin Hållbarhet återfinns bland annat böckerna Miljörätt, Smarta och hållbara byggnader och Detaljplanehandboken.

Provläs

Smarta och hållbara byggnader

Av: Jonas Anund Vogel

Det är idag både tekniskt möjligt och ekono­miskt försvarbart att bygga smarta och hållbara byggnader. Tekniken finns, enskilda system kan kopplas samman till en optimerad helhet och information från system och sensorer kan användas för att göra drift och förvaltn...

Läs mer
Bok

485 kr

Provläs

Byggekologi - kunskaper för ett hållbart byggande. Utg 4

Av: Maria Block, Varis Bokalders

Boken Byggekologi handlar om hur vi bör bygga och ta hand om våra hus, städer och landsbygd om vi vill vara med och skapa ett hållbart samhälle. Vi befinner oss vid ett historiskt vägskäl. Risken är stor att vi, om vi fortsätter som vanligt, drastiskt försämrar fö...

Läs mer
Bok

1 049 kr

Provläs

Bygg ikapp. Utg 7

Av: Elisabet Svensson

Bygg ikapp är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller också en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna.   B...

Läs mer
Bok

776 kr

Provläs

Bästa inneklimat till lägsta energikostnad. Utg 4

Av: Gunnel Forslund, Jan Forslund

Boken beskriver på ett pedagogiskt sätt hur byggnader och installationer, fastighetsorganisationer samt kunder kan fungera utifrån en helhetssyn och ett energihushållningsperspektiv. Genom att analysera driftskostnader och energiinvesteringar ur ett sociotekniskt ...

Läs mer
Bok

631 kr

Årets bok 2022!
Provläs

Återbruk av byggmaterial

Av: Martina Strand Nyhlin, Johanna Åfreds

Vinnare av Årets bok 2022! Boken Återbruk av byggmaterial presenterar goda exempel på hur man konkret har arbetat med återbruk i en mängd inspirerande projekt inom bygg-och fastighetsbranschen. Boken ger en nulägesanalys, diskuterar hinder och lösningar för återbr...

Läs mer
Bok

524 kr

Att bygga staden

Av: Petra Pertoft, Sofia Sandqvist

Allt som byggs i staden, byggs i relation till befintliga byggnader med dess kringliggande miljöer, lagar och regelverk. För en novis kan allt detta framstå som en nästan oöverstigligt komplex process. Den här boken visar hur både små som stora projekt kan ta sin ...

Läs mer
Bok

435 kr

Detaljplanehandboken. Utg 4

Av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

I boken beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor behandlas i temaavsnitt om: Strandskydd, Buller, Skyddsvärda områden, Miljökv...

Läs mer
Bok

813 kr

Provläs

Beteendebaserad säkerhet. Handbok för byggbranschen

Av: Erik Matton, Fredrik Rosengren

VINNARE ÅRETS BOK 2018! "En pedagogiskt upplagd bok som reder ut varför vi gör som vi gör och hur vi borde tänka vad gäller säkerhet. I en ingenjörsdriven bransch styrd av ekonomi och hårda fakta, ger boken ett nytt och vidare perspektiv med fokus på förändring av...

Läs mer
Bok

393 kr

E-bok
Provläs

E-BOK Bygg ikapp. Utg 7

Av: Elisabet Svensson

Utgåva nummer sju av Bygg ikapp handlar om ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Upplagan är en manual och ett referensverk som omfattar regler och lärdomar för vad som krävs för att miljön ska vara brukbar och tillgänglig. Bo...

Läs mer
E-bok

776 kr

E-bok
Provläs

E-BOK Smarta och hållbara byggnader

Av: Jonas Anund Vogel

Det är idag både tekniskt möjligt och ekono­miskt försvarbart att bygga smarta och hållbara byggnader. Tekniken finns, enskilda system kan kopplas samman till en optimerad helhet och information från system och sensorer kan användas för att göra drift och förvaltn...

Läs mer
E-bok

485 kr