Hållbarhet

Litteratur inom hållbarhet för byggbranschen, som belyser hållbarhet från olika vinklar. Svensk Byggtjänst tillhandahåller böcker som exempelvis innefattar ämnen som infrastruktur, energibesiktning och människans behov i stadsrummet. I kategorin Hållberhet återfinns bland andra böckerna Infrastrukturguiden, Städer för människor  och Energihushållning och värmeisolering.

Årets bok 2022!
Provläs
Återbruk av byggmaterial

Av: Martina Strand Nyhlin, Johanna Åfreds

Vinnare av Årets bok 2022! Boken Återbruk av byggmaterial presenterar goda exempel på hur man konkret har arbetat med återbruk i en mängd inspirerande projekt inom bygg-och fastighetsbranschen. Boken ger en nulägesanalys, diskuterar hinder och lösningar för återbr...

Läs mer
bok

499 kr

Provläs
Byggekologi - kunskaper för ett hållbart byggand...

Av: Maria Block, Varis Bokalders

Boken Byggekologi handlar om hur vi bör bygga och ta hand om våra hus, städer och landsbygd om vi vill vara med och skapa ett hållbart samhälle. Vi befinner oss vid ett historiskt vägskäl. Risken är stor att vi, om vi fortsätter som vanligt, drastiskt försämrar fö...

Läs mer
bok

995 kr

Provläs
Bygg ikapp. Utg 7

Av: Elisabet Svensson

Bygg ikapp är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller också en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna. Bok...

Läs mer
bok

739 kr

Medborgardialog - om det svåra i att mötas

Medborgardialog ses idag som ett verktyg för demokrati och det praktiska handhavandet behöver fortsätta att utvecklas och fördjupas. Inom samhällsbyggandet ställs demokratins principer mot väggen. Vad som sker eller inte sker där är ett uttryck för makt och relati...

Läs mer
bok

265 kr

E-bok
Provläs
E-BOK Återbruk av byggmaterial

Av: Martina Strand Nyhlin, Johanna Åfreds

Vinnare av Årets bok 2022! Boken presenterar goda exempel på hur man konkret har arbetat med återbruk i en mängd inspirerande projekt inom bygg-och fastighetsbranschen. Boken ger en nulägesanalys, diskuterar hinder och lösningar för återbruk samt beskriver materia...

Läs mer
E-bok

499 kr

Kloka hus. Så skapar vi ekohusen att leva i

Av: Johan Ehrenberg, Gunilla Welin

En rikt illustrerad inspirationsbok full av praktiska tips och råd för dig som är nyfiken på ekologiskt byggande. Både för dig som vill renovera och vårda eller som funderar på att bygga nytt! Kloka Hus berättar om hur drömmen om det hållbara blir verklighet. Hur ...

Läs mer
bok

212 kr

E-bok
Provläs
E-BOK Bygg ikapp. Utg 7

Av: Elisabet Svensson

Utgåva nummer sju av Bygg ikapp handlar om ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Upplagan är en manual och ett referensverk som omfattar regler och lärdomar för vad som krävs för att miljön ska vara brukbar och tillgänglig. Bo...

Läs mer
E-bok

739 kr

Provläs
Insektsnyckeln - våra vanligaste skadeinsekter

Insektsnyckeln kan användas för att snabbt identifiera några av de vanligast förekommande skadeinsekterna i Sverige. 41 olika skadeinsekter sorterade i systematisk ordning illustreras i bild och ges en kortfattad beskrivning i text. Se SVT Östs inslag om Insektsny...

Läs mer
bok

420 kr

Provläs
Beteendebaserad säkerhet. Handbok för byggbransc...

Av: Erik Matton, Fredrik Rosengren

VINNARE ÅRETS BOK 2018! "En pedagogiskt upplagd bok som reder ut varför vi gör som vi gör och hur vi borde tänka vad gäller säkerhet. I en ingenjörsdriven bransch styrd av ekonomi och hårda fakta, ger boken ett nytt och vidare perspektiv med fokus på förändring av...

Läs mer
bok

374 kr

Provläs
Bästa inneklimat till lägsta energikostnad. Utg ...

Av: Gunnel Forslund, Jan Forslund

Boken beskriver på ett pedagogiskt sätt hur byggnader och installationer, fastighetsorganisationer samt kunder kan fungera utifrån en helhetssyn och ett energihushållningsperspektiv. Genom att analysera driftskostnader och energiinvesteringar ur ett sociotekniskt ...

Läs mer
bok

601 kr