Hållbarhet / Arbetsmiljö

Provläs
Beteendebaserad säkerhet. Handbok för byggbransc...

Av: Erik Matton, Fredrik Rosengren

VINNARE ÅRETS BOK 2018! "En pedagogiskt upplagd bok som reder ut varför vi gör som vi gör och hur vi borde tänka vad gäller säkerhet. I en ingenjörsdriven bransch styrd av ekonomi och hårda fakta, ger boken ett nytt och vidare perspektiv med fokus på förändring av...

Läs mer
bok

374 kr

Asbest - arbeta på rätt sätt. Utg 7

Användningen av asbest är helt förbjuden i Sverige sedan 1982. Men asbest finns fortfarande kvar i byggnader, maskiner, fartyg och flera andra områden. Risk för exponering finns till exempel i samband med rivning, reparationer och underhåll. Bokens syfte är att ge...

Läs mer
bok

245 kr

Provläs
Handbok för byggarbetsmiljösamordnare. Utg 3

Av: Benny Halldin, Yngve Levin

Genomgripande förändringar i denna tredje utgåva Handboken ger varje aktör en praktisk inblick i sina skyldigheter för att det sammantaget ska lyckas att skapa en säker och bra arbetsplats under såväl byggtiden som under det framtida brukandet. Denna utgåva har få...

Läs mer
bok

498 kr

E-bok
E-BOK Beteendebaserad säkerhet

Av: Erik Matton, Fredrik Rosengren

Boken Beteendebaserad säkerhet ska ge kunskaper i förbättrade arbetssätt och visa upp säkra beteenden för att skapa en byggsektor fri från skador. Att skapa och ge förutsättningar till positiva beteenden i olika arbetsmoment kan vara nyckeln till en säkrare arbets...

Läs mer
E-bok

374 kr

EBR ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsan...

Skriften är ett hjälpmedel för planering och genomförande av arbeten och åtgärder i och invid vattenvägar, samt på avställd rörlig anläggningsdel, nära rörlig anläggningsdel eller på rörlig anläggningsdel, för att dessa arbeten ska kunna utföras på ett säkert sätt...

Läs mer
bok

464 kr

EBR Säkerhet vid entreprenadarbeten. HMS 14:21

Handboken beskriver hur aktörer inom energibranschen genom kravställning vid upphandling, genomförande och uppföljning kan säkerställa att dessa arbeten genomförs med hög säkerhet. Handboken ger stöd till den beställande organisationen i att ställa relevanta krav ...

Läs mer
bok

214 kr

Arbetsmiljö - handbok för chefer och skyddsombud

Av: Georg Frick

Boken ger en samlad och inte alltför komplicerad bild av vad som gäller. Boken gör inte anspråk på att täcka in hela det arbetsmiljömässiga området och fokuserar på de vardagliga, praktiska arbetsmiljöfrågorna.

Läs mer
bok

374 kr

Arbetsmiljö 2022

Av: Lars Åhnberg

Arbetsmiljö 2022 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse den 1 januari 2022. Under 2021 har ändringar gjorts i följande arbetsmiljöföreskrifter: • ”Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19...

Läs mer
bok

149 kr

Arbetsmiljö för byggare. Bygg

Av: Sune Sundström

Arbetsmiljö för byggare tar upp arbetsmiljöorganisationer på en arbetsplats, säkerhet i fokus, hälsa, ergonomi, kretslopp och hållbar utveckling, lagar som styr arbetsmiljöarbetet. Boken ingår i Libers läromedelsserie "Bygg" med grundläggande kunskaper för gymnasi...

Läs mer
bok

421 kr

Arbetsmiljö för chefer. Utg 10

Av: Carin Hedström, Helen Thornblad

Arbetsmiljö är inte ett separat område utan en dimension av verksamheten, och de bästa besluten fattas om arbetsmiljöaspekterna finns med hela tiden. Ditt arbete som chef blir betydligt lättare om arbetet för en god arbetsmiljö är strukturerat och har tyngdpunkt p...

Läs mer
bok

310 kr