Hållbarhet / Arbetsmiljö

Provläs
Beteendebaserad säkerhet. Handbok för byggbransc...

Av: Erik Matton, Fredrik Rosengren

VINNARE ÅRETS BOK 2018! "En pedagogiskt upplagd bok som reder ut varför vi gör som vi gör och hur vi borde tänka vad gäller säkerhet. I en ingenjörsdriven bransch styrd av ekonomi och hårda fakta, ger boken ett nytt och vidare perspektiv med fokus på förändring av...

Läs mer
Bok

374 kr

Arbetsrättens begrepp A-Ö

Av: Lars Åhnberg

Arbetsrättens begrepp A-Ö är en uppdaterad arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö. Boken är ett värdefullt hjälpmedel vid läsning av de arbetsrättsliga reglerna. Det är en lättillgänglig bok om arbetsrätt som kan anvä...

Läs mer
Bok

120 kr

Provläs
Handbok för byggarbetsmiljösamordnare. Utg 3

Av: Benny Halldin, Yngve Levin

Genomgripande förändringar i denna tredje utgåva Handboken ger varje aktör en praktisk inblick i sina skyldigheter för att det sammantaget ska lyckas att skapa en säker och bra arbetsplats under såväl byggtiden som under det framtida brukandet. Denna utgåva har få...

Läs mer
Bok

498 kr

Arbetsmiljö 2023

Av: Lars Åhnberg

Arbetsmiljö 2023 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse 1 januari 2023. Senaste ändringar Den nya utgåvan innehåller ett flertal ändringar i arbetsmiljölagen p g a anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning. Dessutom h...

Läs mer
Bok

120 kr

E-bok
E-BOK Handbok för byggarbetsmiljösamordnare. Utg...

Av: Benny Halldin, Yngve Levin

Handbok för byggarbetsmiljösamordnare riktar sig till både byggherrar och byggarbetsmiljösamordnare, BAS, för att ge kunskaper för att uppnå kraven som ställs på dem, både teoretiskt som praktiskt. Boken ska vara ett hjälpmedel till byggarbetsmiljösamordnaren, byg...

Läs mer
E-bok

498 kr

Arbetsmiljö för chefer. Utg 10

Av: Carin Hedström, Helen Thornblad

Arbetsmiljö är inte ett separat område utan en dimension av verksamheten, och de bästa besluten fattas om arbetsmiljöaspekterna finns med hela tiden. Ditt arbete som chef blir betydligt lättare om arbetet för en god arbetsmiljö är strukturerat och har tyngdpunkt p...

Läs mer
Bok

310 kr

Bättre arbetsmiljö - BAM Handbok. Utg 16

Av: Robert Jakobsson, Krister Skoglund

Bättre arbetsmiljö – Handbok är en uppslagsbok med de baskunskaper som behövs för att hantera de flesta arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats. Boken tar upp såväl den fysiska arbetsmiljön som den organisatoriska och sociala. Om man på arbetsplatsen...

Läs mer
Bok

487 kr

Handbok. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Utg 5

Handboken utgår från kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och beskriver hur kraven kan omsättas i ett praktiskt arbetsmiljöarbete. Den vänder sig i första hand till dem som har hand om arbetsmiljöfrågor på sin arb...

Läs mer
Bok

253 kr

Hantera risker. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla företag som har anställda ska arbeta systematiskt med arbetsmiljön i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall. I det förebyggande, systematiska arbetsmiljöarbetet blir därför hanteringen av verksamhetens arbetsmiljörisker mycket viktig. Arbetet med att hante...

Läs mer
Bok

245 kr

ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö. H...

Handboken ger en översikt över kraven i ISO 45001:2018 och behandlar sätt för mindre organisationer för att införa dem och att upprätta ett ledningssystem för arbetsmiljö. Även om huvudsyftet med att införa ett ledningssystem för arbetsmiljö är att förhindra dödsf...

Läs mer
Bok

395 kr