Byggnader

Litteratur inom området Byggnader omfattar skrifter om arkitektur, bostäder, inredning, färgsättning, byggnadshistoria och byggnadsvård. Svensk Byggtjänst tillhandahåller böcker som innefattar bestämmelser och tillgängligt byggande. I kategorin finns titlar så som Bostadsbestämmelser, Vardagskonst som kulturarv, och En förvandlad stad

Bästsäljare
Provläs

Så byggdes husen 1880-2020

Av: Cecilia Björk, Per Kallstenius, Laila Reppen

"Så byggdes husen 1880-2020" speglar 140 års utveckling av det svenska flerbostadshuset. Redovisningen möjliggör en jämförelse av arkitektonisk utformning, planlösning och konstruktiv uppbyggnad mellan hus från olika tidsepoker. Urvalet belyser viktiga steg i utve...

Läs mer
Bok

509 kr

Provläs

Så byggdes staden. Utg 5

Av: Cecilia Björk, Lars Nordling, Laila Reppen

Så byggdes staden handlar om det vi alla har omkring oss – den byggda miljön. Att förstå sin omgivning är lustfyllt och viktigt. När byggdes huset jag bor i och hur levde människorna då? Varför är vissa gator raka medan andra snirklar sig fram? I vilken arkitektur...

Läs mer
Bok

625 kr

Provläs

Arkitekt 3.0 - Guide för projekterande arkitekter

Av: Jenny Eringstam, Nina Sandahl

I ARKITEKT 3.0 – GUIDE FÖR PROJEKTERANDE ARKITEKTER finns fakta och information samlad till stöd för den projekterande arkitekten, arkitektstudenten och andra verksamma i byggbranschen som vill skapa sig en helhetsbild av arkitektyrket och dess olika arbetsuppgift...

Läs mer
Bok

676 kr

Provläs

Tidstypiska kök & bad 1880-2000

Av: Gustav Bergström, Cecilia Björk, Laila Reppen

Vinnare av Årets bok 2020! Boken ger en illustrativ bild av standard- och stilutvecklingen av kök och badrum i Sveriges flerbostadshus och småhus. Utformning och utrustning av kök och badrum följer tidsandan genom decennierna, såväl tekniskt som funktionellt. Samt...

Läs mer
Bok

341 kr

Arkitektens handbok 2024

Av: Anders Bodin, Jacob Hidemark, Sven Nyström, Martin Stintzing

Under sexton år har nu Arkitektens handbok stegvis utökats, förfinats och fångat upp förändringar i regelverk och omvärld. Och kompletterats med nya saker som våra läsare har saknat. Årets utgåva är inbunden mellan hårda pärmar för att lättare kunna bläddra och hi...

Läs mer
Bok

659 kr

Provläs

Tidstypiskt - Arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1990

Av: Cecilia Björk, Laila Reppen

Tidstypiskt, utgåva 2, beskriver en drygt hundraårig resa genom vardagsarkitekturens stilmässiga växlingar. Här speglas tidstypiska byggnadsdetaljer från Stockholm, decennium för decennium, från 1880-talets klassicistiska arkitektur via 1930-talets avskalade funkt...

Läs mer
Bok

509 kr

Provläs

Mjuk stad - täthet, mångfald och närhet i vardagslivet

Av: David Sim

I Soft City visar David Sim hur det genom design är möjlligt att skapa en tätbyggd miljö i mänsklig skala. Den mjuka staden måste göra mer än att öka tätheten. Organisationen och utformningen av den byggda miljön måste beaktas för mer flytande rörelser och komfort...

Läs mer
Bok

467 kr

Handbok Skydd av byggnader. Utg 5

Handboken kan användas som underlag för värdering av byggnaders sårbarhet mot olika typer av angrepp. Det kan gälla myndighetsbyggnader, ambassader, huvudkontor, regeringsbyggnader och byggnader för lokal, regional och nationell ledning. Den riktar sig till intres...

Läs mer
Bok

500 kr