Byggnader

Litteratur inom området "Byggnader" omfattar skrifter om arkitektur, bostäder, inredning, färgsättning, byggnadshistoria och byggnadsvård. Svensk Byggtjänst tillhandahåller böcker som innefattar besämmelser, byggnation över årtionden, detaljplanering och tillgängligt byggande. I kategorin Byggnader återfinns som exempel Bostadsbestämmelser, Bygg ikapp och Så byggdes villan

Provläs
Så byggdes husen 1880-2020

Av: Cecilia Björk, Per Kallstenius, Laila Reppen

"Så byggdes husen 1880-2020" speglar 140 års utveckling av det svenska flerbostadshuset. Redovisningen möjliggör en jämförelse av arkitektonisk utformning, planlösning och konstruktiv uppbyggnad mellan hus från olika tidsepoker. Urvalet belyser viktiga steg i utve...

Läs mer
bok

485 kr

Arkitektens handbok 2023

Av: Anders Bodin, Jacob Hidemark, Sven Nyström, Martin Stintzing

Arkitektens handbok är en sammanställning av de basfakta som arkitekten och byggandet behöver. Den är systematiserad och illustrerad på ett sätt som är enkelt att hantera och den innehåller ett fylligt register med begreppsförklaringar. Boken säger inte hur man sk...

Läs mer
bok

715 kr

Provläs
Arkitekt 3.0 - Guide för projekterande arkitekte...

Av: Jenny Eringstam, Nina Sandahl

I ARKITEKT 3.0 – GUIDE FÖR PROJEKTERANDE ARKITEKTER finns fakta och information samlad till stöd för den projekterande arkitekten, arkitektstudenten och andra verksamma i byggbranschen som vill skapa sig en helhetsbild av arkitektyrket och dess olika arbetsuppgift...

Läs mer
bok

644 kr

Provläs
Bygg ikapp. Utg 7

Av: Elisabet Svensson

Bygg ikapp är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller också en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna. Bok...

Läs mer
bok

739 kr

Provläs
Tidstypiska kök & bad 1880-2000

Av: Gustav Bergström, Cecilia Björk, Laila Reppen

Vinnare av Årets bok 2020! Boken ger en illustrativ bild av standard- och stilutvecklingen av kök och badrum i Sveriges flerbostadshus och småhus. Utformning och utrustning av kök och badrum följer tidsandan genom decennierna, såväl tekniskt som funktionellt. Samt...

Läs mer
bok

325 kr

Provläs
Så byggdes staden. Utg 4

Av: Cecilia Björk, Lars Nordling, Laila Reppen

”Så byggdes staden” handlar om det vi alla har omkring oss – den byggda miljön. Att förstå sin omgivning är lustfyllt och viktigt: När byggdes huset jag bor i och hur levde människorna då? Här får vi en illustrerad introduktion till stadsbyggnad, arkitektur och hu...

Läs mer
bok

485 kr

Provläs
Bra bostäder för seniorer - en antologi

Av: Petter Ahlström, Börje Bjelke, Jan Paulsson, Sören Runsteen, Petra Sandberg

Boken har sin upprinnelse i en insikt om att kunskapen kring den ordinära senior- och äldreboendemarknadens förutsättningar inte är något allmänt tillgängligt. Vad menas med alla koncept, produkter och begrepp som till exempel seniorboende, mellanboende, trygghets...

Läs mer
bok

499 kr