Tidstypiskt - Arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1990

Tidstypiskt - Arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1990

av Cecilia Björk, Laila Reppen
Bok
Provläs boken

509 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Tidstypiskt, utgåva 2, beskriver en drygt hundraårig resa genom vardagsarkitekturens stilmässiga växlingar. Här speglas tidstypiska byggnadsdetaljer från Stockholm, decennium för decennium, från 1880-talets klassicistiska arkitektur via 1930-talets avskalade funktionalism till 1980-talets återgång till stenstadens grammatik och nya postmodernistiska ideal.

Byggnadsdetaljerna varierar med rådande arkitekturstil, det gäller allt från fasadernas komposition till fönstrens indelning och porthandtagens formgivning. Kunskap ger rikare upplevelser och ständigt nya intryck av vardagsarkitekturen – vårt byggda kulturarv. Genom fotografier och ritningar visas tydligt hur bostadshusen i staden ursprungligen sett ut samt hur olika stilideal utvecklats. En ritningsdel gör det möjligt att tidsbestämma dörrfoder och golvsocklar – eller nytillverka.

Boken ger kännedom om ursprungliga värden vilket ger alla som påverkar och utvecklar bostadshus och interiörer möjlighet att basera långsiktigt hållbar förvaltning på kunskap om tidstypiska kvaliteter.

Boken hör samman med/kan gärna läsas tillsammans med boken Tidstypiska Kök och Bad 1880–2000.