Lagar & regler

Litteratur om lagar och regler i byggbranschen. Svensk Byggtjänst tillhandahåller böcker med de lagar, regler, förordningar och föreskrifter som du behöver förhålla dig till som verksam inom bygg- och fastighetssektorn. Inte minst minimikrav som är nödvändiga att uppfylla och regelverk som är viktiga att ha tillgängliga på arbetsplatsen. I kategorin Lagar & regler finns exempelvis böckerna Spelregler för en hållbar affärsverksamhet, SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna och Bygglovsboken.

Bästsäljare

Lagtextens byggregler 2023-08-01

Byggreglerna innehåller bland annat alla lagar, förordningar och föreskrifter som ingår i kunskapskravet för en kontrollansvarig enligt 8 § BFS 2011:14, KA 4 med ändringar t.o.m. BFS 2023:2, KA 6. Observera att Boverkets byggregler BBR senaste version oavkortad fi...

Läs mer
Bok

450 kr

Provläs

Boverkets byggregler, BBR 29 (t o m BFS 2020:4)

Den konsoliderade versionen av Boverkets Byggregler sammanställer alla bestämmelser från grundförfattningen BFS 2011:6 till ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29, från 1/9 20 20. Boken innehåller läsanvisning , sakordsregister , samt standarder och författninga...

Läs mer
Bok

368 kr

SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna

Elinstallationsreglerna ger dig och dina medarbetare kunskap och vägledning för säkra elinstallationer, som följer alla lagar och föreskrifter. SEK Handbok 444 består av innehållet i standarden SS 436 40 00 utgåva 4:2023. Handboken är uppdaterad med tydliga kommen...

Läs mer
Bok

1 549 kr

Provläs

Ventilation förr och nu. Utg 5

Av: Dennis Andersson, Ulla Orestål

Ventilation förr och nu är en handbok och regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem. Boken innehåller merparten av den information som den ansvarige besiktningsmannen behöver. Lokala, tidiga bestämmelser och centrala myndighetsregler från 1930-talet...

Läs mer
Bok

626 kr

Bygglovsboken. Utg 3

Av: Annika Gustafsson

Regelsystemet för hantering av bygglovsärenden är komplicerat och många gånger behövs juridisk skolning för korrekt tolkning och handläggning. Boken ger den kunskap som krävs för att kunna hantera de olika momenten i bygglovsprocessen.

Läs mer
Bok

479 kr

Arbetsmiljöregler, Dec 2022

Byggföretagens Arbetsmiljöregler är en sammanställning av gällande arbetsmiljöregler för bygg- och anläggningsverksamhet. Boken används som kursmaterial i Byggbranschens Utbildningscenters arbetsmiljöutbildningar och är utmärkt att använda som uppslagsverk i det d...

Läs mer
Bok

400 kr

Provläs

Begrepp i bygg- och fastighetssektorn. Utg 2

Av: Helena Christiansson, Bengt Hansson, Stefan Olander

Många begrepp och ord har en unik betydelse inom branschen, som det naturligtvis är en fördel att ha kunskap om. I bokens andra utgåva definieras, i alfabetisk ordning, alla vanligt förekommande begrepp i bygg- och fastighetssektorn. Inför denna utgåva har det del...

Läs mer
Bok

612 kr

E-bok

E-BOK Boverkets byggregler, BBR 29 (t o m BFS 2020:4)

Boverkets Byggregler, BBR är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29. Boken Boverkets byggregler 29 är den konsoliderade versionen och trädde i kraft den 1 september 202...

Läs mer
E-bok

368 kr

Provläs

PBL Utg 3. En handbok om PBL o samhällsbyggande

Av: Carl-Gustaf Hagander, Nancy Mattsson

Denna tredje utgåva är kraftigt omarbetad och beskriver lagen i sitt sammanhang och hur den är tänkt att tillämpas. Den ger även ett historiskt perspektiv på PBL. Tyngdpunkten ligger på den tillämpade delen och på de olika processer som genomsyrar PBL, med komment...

Läs mer
Bok

655 kr