Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Lagar & regler

Litteratur om lagar och regler i byggbranschen. Svensk Byggtjänst tillhandahåller böcker med de lagar, regler, förordningar och föreskrifter som du behöver förhålla dig till som verksam inom bygg- och fastighetssektorn. Inte minst minimikrav som är nödvändiga att uppfylla och regelverk som är viktiga att ha tillgängliga på arbetsplatsen. I kategori "Lagar & regler" som exempelvis Boverkets Byggregler (BBR), Lagtextens byggregler (Ugglan) och PBL – en handbok om PBL och samhällsbyggande

Provläs
Boverkets byggregler, BBR 29 (t o m BFS 2020:4)

Den konsoliderade versionen av Boverkets Byggregler sammanställer alla bestämmelser från grundförfattningen BFS 2011:6 till ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29, från 1/9 20 20. Boken innehåller läsanvisning , sakordsregister , samt standarder och författninga...

Läs mer
bok

350 kr

Lagtextens byggregler 2021-08-01

Lagtextens byggregler, även kallad "Ugglan", innehåller en sammanställning av alla lagar, förordningar och föreskrifter som ingår i kunskapskravet för en kontrollansvarig enligt 8 § BFS 2015:2 Observera att Boverket byggföreskrifter BBR senaste version oavkortat f...

Läs mer
bok

450 kr

Arbetsmiljöregler, April 2021

Uppdaterad med Arbetsplatsens utformning 2021:1 Byggföretagens Arbetsmiljöregler är en sammanställning av gällande arbetsmiljöregler för bygg- och anläggningsverksamhet. Boken används som kursmaterial i Byggbranschens Utbildningscenters arbetsmiljöutbildningar och...

Läs mer
bok

350 kr

Provläs
Ventilation förr och nu. Utg 5

Av: Dennis Andersson, Ulla Orestål

Ventilation förr och nu är en handbok och regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem. Boken innehåller merparten av den information som den ansvarige besiktningsmannen behöver. Lokala, tidiga bestämmelser och centrala myndighetsregler från 1930-talet...

Läs mer
bok

568 kr

SEK hb 461 Potentialutjämning för skydd och funk...

Potentialutjämning har alltid varit ett stort diskussionsämne och en orsak till många frågor i branschen: Ska det potentialutjämnas? Varför ska det potentialutjämnas? Ska armeringen potentialutjämnas? Vad är det för skillnad på potentialutjämning och skyddsutjämni...

Läs mer
bok

749 kr

E-bok
E-BOK Boverkets byggregler BBR 29 (t o m BFS 202...

Boverkets Byggregler, BBR är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29. Boken Boverkets byggregler 29 är den konsoliderade versionen och trädde i kraft den 1 september 202...

Läs mer
E-bok

350 kr

Lagen om offentlig upphandling. Fickfakta

I fickfakta ingår utöver LOU ett urval av lagar och förordningar relevanta för offentlig upphandling. Några av lagarna gäller för samtliga upphandlande myndigheter medan andra enbart gäller statliga myndigheter eller kommuner och regioner.

Läs mer
bok

199 kr

Provläs
PBL Utg 3. En handbok om PBL o samhällsbyggande

Av: Carl-Gustaf Hagander, Nancy Mattsson

Denna tredje utgåva är kraftigt omarbetad och beskriver lagen i sitt sammanhang och hur den är tänkt att tillämpas. Den ger även ett historiskt perspektiv på PBL. Tyngdpunkten ligger på den tillämpade delen och på de olika processer som genomsyrar PBL, med komment...

Läs mer
bok

594 kr

AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning

Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning. Nytt är bland annat regler om byggherrars, Bas-P:s och projektörers ansvar för arbets...

Läs mer
bok

161 kr

SEK hb 436 Elbasen. Utg 3.1 Okt 2017

"Elbasen" är en mycket uppskattad bok som innehåller det mesta om regler för enklare elinstallationer samtidigt som den är lätt att bära med sig i benfickan. Utgåva 3.1 av Elbasen har framförallt uppdaterats med de ändringar som kommer från den nya installationsst...

Läs mer
bok

299 kr