Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Lagar & regler

Bästsäljare
Provläs
Boverkets byggregler, BBR 29 (...

Den konsoliderade versionen av Boverkets Byggregler, BBR är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29, som trädde i kraft den 1 september 2020. Boken innehåller även en öv...

Läs mer
bok

350 kr

Bästsäljare
Lagtextens byggregler 2020-08-...

Lagtextens byggregler, även kallad "Ugglan", innehåller en sammanställning av alla lagar, förordningar och föreskrifter som ingår i kunskapskravet för en kontrollansvarig enligt 8 § BFS 2015:2 Nytt i utgåvan är ändringar: BBR 29 KUM FEMB PBL

Läs mer
bok

450 kr

E-bok
E-BOK Boverkets byggregler BBR...

Boverkets Byggregler, BBR är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29. Boken Boverkets byggregler 29 är den konsoliderade versionen och trädde i kraft den 1 september 202...

Läs mer
E-bok

280 kr

Arkitektens handbok 2020

Av: Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing, Sven Nyström

Boken är en sammanställning av de basfakta som arkitekten och byggandet behöver. Årets upplaga innehåller mer om ett projekts tidiga skeden, som nyckeltal och ytfördelningar. Nya uppslag visar hur vi kan bygga mer vattensäkra hus för att undvika byggfel. Vidare fi...

Läs mer
bok

539 kr

Arbetsmiljöregler, Sep 2019

Byggföretagens Arbetsmiljöregler är en sammanställning av gällande arbetsmiljöregler för bygg- och anläggningsverksamhet. Boken används som kursmaterial i Entreprenörsskolans arbetsmiljöutbildningar och är utmärkt att använda som uppslagsverk i det dagliga arbetsm...

Läs mer
bok

350 kr

Bygglovsboken. Utg 3

Av: Annika Gustafsson

Regelsystemet för hantering av bygglovsärenden är komplicerat och många gånger behövs juridisk skolning för korrekt tolkning och handläggning. Boken ger den kunskap som krävs för att kunna hantera de olika momenten i bygglovsprocessen.

Läs mer
bok

405 kr

SEK hb 459 Fastighetsnät. Utg ...

Handboken innehåller de senaste utgåvorna av standarderna SS-EN 50174-1 och SS-EN 50174-2, på svenska och med svenska råd och kommentarer insprängda, på samma sätt som i SEK Handbok 444. Handboken omfattar både nät med fiber och med balanserade kablar, även sådana...

Läs mer
bok

869 kr

E-bok
E-BOK Författningshandbok för ...

I Författningshandbok för byggsektorn 2020/21, utgiven av Svensk Byggtjänst, finns ett brett urval av de författningstexter som handlar om samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet ...

Läs mer
E-bok

872 kr

Boverkets konstruktionsregler,...

Skriften är en konsoliderad version av Boverkets konstruktionsregler, EKS. Den konsoliderade versionen är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:10, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2019:1, EKS 11 som träder i kraft den...

Läs mer
bok

200 kr