Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Lagar & regler

Litteratur om lagar och regler i byggbranschen. Svensk Byggtjänst tillhandahåller böcker med de lagar, regler, förordningar och föreskrifter som du behöver förhålla dig till som verksam inom bygg- och fastighetssektorn. Inte minst minimikrav som är nödvändiga att uppfylla och regelverk som är viktiga att ha tillgängliga på arbetsplatsen. I kategori "Lagar & regler" som exempelvis Boverkets Byggregler (BBR), Lagtextens byggregler (Ugglan) och PBL – en handbok om PBL och samhällsbyggande

Bästsäljare
Lagtextens byggregler 2022-08-01

Byggreglerna innehåller bl.a alla lagar, förordningar och föreskrifter som ingår i kunskapskravet för en kontrollansvarig enligt 8 § BFS 2011:14 Observera att Boverket byggföreskrifter BBR senaste version oavkortat finns med. Sammanställningen har ett omfattande s...

Läs mer
bok

450 kr

Provläs
Begrepp i bygg- och fastighetssektorn. Utg 2

Av: Helena Christiansson, Bengt Hansson, Stefan Olander

Många begrepp och ord har en unik betydelse inom branschen, som det naturligtvis är en fördel att ha kunskap om. I bokens andra utgåva definieras, i alfabetisk ordning, alla vanligt förekommande begrepp i bygg- och fastighetssektorn. Inför denna utgåva har det del...

Läs mer
bok

555 kr

Provläs
Boverkets byggregler, BBR 29 (t o m BFS 2020:4)

Den konsoliderade versionen av Boverkets Byggregler sammanställer alla bestämmelser från grundförfattningen BFS 2011:6 till ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29, från 1/9 20 20. Boken innehåller läsanvisning , sakordsregister , samt standarder och författninga...

Läs mer
bok

350 kr

Provläs
PBL Utg 3. En handbok om PBL o samhällsbyggande

Av: Carl-Gustaf Hagander, Nancy Mattsson

Denna tredje utgåva är kraftigt omarbetad och beskriver lagen i sitt sammanhang och hur den är tänkt att tillämpas. Den ger även ett historiskt perspektiv på PBL. Tyngdpunkten ligger på den tillämpade delen och på de olika processer som genomsyrar PBL, med komment...

Läs mer
bok

594 kr

Arbetsmiljöregler, April 2021

Uppdaterad med Arbetsplatsens utformning 2021:1 Byggföretagens Arbetsmiljöregler är en sammanställning av gällande arbetsmiljöregler för bygg- och anläggningsverksamhet. Boken används som kursmaterial i Byggbranschens Utbildningscenters arbetsmiljöutbildningar och...

Läs mer
bok

350 kr

Bygglovsboken. Utg 3

Av: Annika Gustafsson

Regelsystemet för hantering av bygglovsärenden är komplicerat och många gånger behövs juridisk skolning för korrekt tolkning och handläggning. Boken ger den kunskap som krävs för att kunna hantera de olika momenten i bygglovsprocessen.

Läs mer
bok

429 kr

SS-EN 16211:2015 Luftbehandling - Fältmetoder fö...

Europastandarden behandlar hur du mäter luftflöden på plats i byggnader. Luftflödesmätmetoderna beskrivs och även hur mätningarna görs inom marginalerna för de föreskrivna metodosäkerheterna. Standarden ersätter gamla Formas T9:2007, "Metoder för mätning av luftfl...

Läs mer
bok

1 349 kr

Provläs
Ventilation förr och nu. Utg 5

Av: Dennis Andersson, Ulla Orestål

Ventilation förr och nu är en handbok och regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem. Boken innehåller merparten av den information som den ansvarige besiktningsmannen behöver. Lokala, tidiga bestämmelser och centrala myndighetsregler från 1930-talet...

Läs mer
bok

568 kr

Lagen om offentlig upphandling. Fickfakta 2022:2

I fickfakta ingår utöver LOU ett urval av lagar och förordningar relevanta för offentlig upphandling. Några av lagarna gäller för samtliga upphandlande myndigheter medan andra enbart gäller statliga myndigheter eller kommuner och regioner. Den innehåller förutom l...

Läs mer
bok

241 kr

E-bok
E-BOK Boverkets byggregler BBR 29 (t o m BFS 202...

Boverkets Byggregler, BBR är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29. Boken Boverkets byggregler 29 är den konsoliderade versionen och trädde i kraft den 1 september 202...

Läs mer
E-bok

350 kr