Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

close

Lagar & regler

Bästsäljare
Provläs
Boverkets byggregler, BBR 29 (...

Den konsoliderade versionen av Boverkets Byggregler, BBR är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29, som trädde i kraft den 1 september 2020. Boken innehåller även en öv...

Läs mer
bok

350 kr

Lagtextens byggregler 2020-08-...

Lagtextens byggregler, även kallad "Ugglan", innehåller en sammanställning av alla lagar, förordningar och föreskrifter som ingår i kunskapskravet för en kontrollansvarig enligt 8 § BFS 2015:2 Nytt i utgåvan är ändringar: BBR 29 KUM FEMB PBL

Läs mer
bok

450 kr

Arbetsmiljöregler, Sep 2019

Byggföretagens Arbetsmiljöregler är en sammanställning av gällande arbetsmiljöregler för bygg- och anläggningsverksamhet. Boken används som kursmaterial i Entreprenörsskolans arbetsmiljöutbildningar och är utmärkt att använda som uppslagsverk i det dagliga arbetsm...

Läs mer
bok

350 kr

Provläs
PBL Utg 3. En handbok om PBL o...

Av: Carl-Gustaf Hagander, Nancy Mattsson

Denna tredje utgåva är kraftigt omarbetad och beskriver lagen i sitt sammanhang och hur den är tänkt att tillämpas. Den ger även ett historiskt perspektiv på PBL. Tyngdpunkten ligger på den tillämpade delen och på de olika processer som genomsyrar PBL, med komment...

Läs mer
bok

582 kr

Arkitektens handbok 2020

Av: Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing, Sven Nyström

Boken är en sammanställning av de basfakta som arkitekten och byggandet behöver. Årets upplaga innehåller mer om ett projekts tidiga skeden, som nyckeltal och ytfördelningar. Nya uppslag visar hur vi kan bygga mer vattensäkra hus för att undvika byggfel. Vidare fi...

Läs mer
bok

539 kr

Provläs
Ventilation förr och nu. Utg 5

Av: Dennis Andersson, Ulla Orestål

Ventilation förr och nu är en handbok och regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem. Boken innehåller merparten av den information som den ansvarige besiktningsmannen behöver. Lokala, tidiga bestämmelser och centrala myndighetsregler från 1930-talet...

Läs mer
bok

557 kr

AFS 2020:1 Arbetsplatsens utfo...

Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning. Nytt är bland annat regler om byggherrars, Bas-P:s och projektörers ansvar för arbets...

Läs mer
bok

161 kr

E-bok
E-BOK Boverkets byggregler BBR...

Boverkets Byggregler, BBR är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29. Boken Boverkets byggregler 29 är den konsoliderade versionen och trädde i kraft den 1 september 202...

Läs mer
E-bok

280 kr

Julhandboken

Standarder är allvarliga saker. Men just denna handboks innehåll från SIS ska nog inte tas på fullt allvar. Den innehåller ett urval av svenska folkets mest älskade julstandarder. Redigt redovisade med standardens nummer, innehåll och remissförfarande. Helt i tide...

Läs mer
bok

110 kr

E-bok
E-BOK PBL Utg 3. En handbok om...

Av: Carl-Gustaf Hagander, Nancy Mattsson

PBL – en handbok om PBL och samhällsbyggande är den tredje utgåvan av verket och har reviderats och utvecklats sedan tidigare versioner. Boken vänder sig till dig som kommer i kontakt med PBL, Plan- och bygglagen, och samhällsbyggnadsfrågor på något sätt. Du lär d...

Läs mer
E-bok

466 kr