Boverkets byggregler, BBR 29 (t o m BFS 2020:4)

bok
Provläs boken

350 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
E-bokTiteln finns även tillgänglig som E-bok
280 kr
Litteraturbevakning - ByggreglerPrenumerera på ny litteratur inom Byggregler

Den konsoliderade versionen av Boverkets Byggregler, BBR är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29, som trädde i kraft den 1 september 2020.

Boken innehåller även en övergripande läsanvisning och ett sakordsregister framtagna i samråd med arkitekt SAR/MSA Carl-Gustaf Hagander, tidigare tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen. Vidare ingår en sammanställning över de standarder och författningar som byggreglerna hänvisar till.