Boverkets byggregler, BBR 29 (t o m BFS 2020:4)

Bok
Provläs boken

368 krexkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-BOK Boverkets byggregler, BBR 29 (t o m BFS 2020:4) Titeln finns även tillgänglig som E-bok
368 kr
E-bokhyllan Lagar & Regler Årsabonnemang på våra e-böcker om Lagar&Regler
3 890 kr / år

Den konsoliderade versionen av Boverkets Byggregler sammanställer alla bestämmelser från grundförfattningen BFS 2011:6 till ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29, från 1/9 2020. Boken innehåller läsanvisning, sakordsregister, samt standarder och författningar som byggreglerna hänvisar till.

Vad är BBR?
Boverkets Byggregler, BBR, är en sammanställning av alla bestämmelser som ska följas i syfte att bygga nytt, bygga om eller bygga till. Byggreglerna anger de egenskaper som en byggnad minst måste uppfylla. Dessutom ska dessa egenskaper bevaras under byggnadens livstid, det vill säga en byggnad måste underhållas. Byggherren som låter utföra arbetet är skyldig att se till att lagar och förordningar följs.

BBR utgör de krav som byggnader minst måste uppfylla och som ska följas för alla nya byggnader, liksom vid ändringar. Om du ändrar i en befintlig byggnad kan det vara så att du bygger till, gör en ombyggnad eller utför en ändring. Även då ska kraven uppfyllas för det som förändras. Är ändringen av stor betydelse, så att det anses vara en ombyggnad, kan krav ställas även på delar som inte direkt berörs av de planerade åtgärderna.

Även kulturvärde är något som ska tas i beaktning vid ändring av byggnad. Byggnader ska underhållas och bevaras, anpassat till byggnadens kulturvärden.

Sammanställning av bestämmelser
Den konsoliderade versionen av BBR är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29, som trädde i kraft den 1 september 2020.

Tips!
◾️Boken innehåller övergripande läsanvisning och ett sakordsregister, framtagna i samråd med arkitekt SAR/MSA Carl-Gustaf Hagander, tidigare tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen.

◾️Sammanställning över standarder och författningar som byggreglerna hänvisar till ingår.